|
ACDC Kuru Tip Aküler

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 Kuru Tip Aküler


acdc ico Alcad Akü

Nikel Kadmiyum Ni-Cd Alcad Akü modelleri, 25-30 y?l ve üzerinde ömür beklentisine sahip olacak ?ekilde tasarlanmaktad?r.

Ni-Cd Alcad Akü modelleri, -20 C ile +50 C s?cakl?k aral???nda çal??abilme teknolojisine sahip olmalar?, ?ok ve vibrasyona dayan?kl?l?k gibi özellikleriyle tercih sebebi olmaktad?r.

Kendi kendine de?arj? çok yava? oldu?undan ?arj edilmeden uzun süre depolanabilmekte yada bekletilebilmektedir.

25-30 Y?ll?k kullan?m ömrüne sahip, Ni-Cd Alcad Akü modelleri bu ömrü yakalamak için basit bir bak?m gerektirmektedir.

Alcad Nikel Kadmiyum Aküler, akü gücüne ihtiyaç duyuldu?unda ya da aniden ana güç kayna??ndan mahrum kal?nd???nda tamamen güvenilir olarak ve ba??ms?z bir güç kayna?? olarak devreye girmektedir.

Güvenilirlik, Alcad nikel kadmiyum bataryan?n özelliklerinden sadece bir tanesidir.

Devam sagciftok

images/alcad-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico BB Kuru Akü

BB Akü; Türkiye'de ilk derin de?arj testini geçen VRLA tip kuru aküdür.
Avrupa üretimi akülere yak?n, yüksek watt de?erlerine sahiptir.
Bu nedenle bir çok UPS üreticisi BB Akü'yü tercih etmektedir.
* BC Serisi 5-7 Y?l ömür beklentili,
* BPS Serisi 10 Y?l ömür beklentili,
* BPL Serisi 15 Y?l ömür beklentili,
* EP Serisi Deep Cycle, AGM
* HR Serisi yüksek watt de?erli,
olup, tüm BB akü modelleri 2 y?l garantilidir.

TSE, CE, ISO9001, ISO14001 ve UL sertifikal?d?r.

Firmam?z BB Akü Fiyatlar? konusunda rekabetçi bir anlay??la hareket etmektedir. Lütfen adetli akü al?mlar?n?z için yandaki Teklif / Bilgi istiyorum bölümünden BB Akü Fiyatlar? için talepte bulununuz.

BB Akü Kullan?m Alanlar?

* Kesintisiz Güç Kayna??
* Yang?n ?hbar Sistemleri
* Acil Ayd?nlatma Sistemleri
* Alarm Sistemi
* Test ve Ölçü Aletleri
* Telefon Santralleri
* Kablolu Televizyonlar
* Haberle?me Cihazlar?
* T?bbi Ekipmanlar
* Kontrol ve Test Cihazlar?
* Elektronik Terazi ve kantarlar
* Denizcilik ve Bal?kç?l?k Ekipmanlar?
* Elektronik Yazar Kasalar
* Acil Ayd?nlatma Sistemleri
* Ta??nabilir Video ve Televizyonlar
* Temizlik Makineleri

Devam sagciftok

images/bb-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 tse iso14001acdc ico Best Akü

Best Akü modelleri BP serisi ve LBP serisi olarak iki ayr? model olarak sat??a sunulmaktad?r.

BP Serisi

. 6-12 Volt, 0,8-28 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
. 5 Y?l Ömür Süresi
. Tam Bak?ms?z, Kuru Tip (VRLA)
. Stasyoner Kullan?mlar ?çin Tasarlanm??t?r.

LBP Serisi
. 6-12 Volt, 33-250 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
. 10 Y?l Ömür Süresi
. Tam Bak?ms?z,Kuru Tip (VRLA)
. Stasyoner Kullan?mlar ?çin Tasarlanm??t?r.BEST Akü Baz? Kullan?m Yerleri
. Kesintisiz Güç Kaynaklar?
. Telekomünikasyon Sistemleri
. Acil Durum I??kland?rmalar?
. Güvenlik ve Alarm Sistamleri
. Marin Uygulamalar
. Asansörler
. Ta??nabilir I??klar
. T?bbi Cihazlar
. Elektronik Terazilar - Yazarkasalar
. Yang?n Emniyet Sistemleri


BEST Akü Genel Özellikleri

. Bak?m Gerektirmez
. S?zd?rmaz
. Gaz - Asit Dönü?ümlüdür
. Emdirilmi? Elektrolit Çözelti
. Tampon / Döngülü Kullan?m
. Minimum De?arj (dü?ük iç direnç)
. Güvenlik Valfi
. Kur?un Kalsiyum Ala??m
. Her Konumda Çal??abilme
. Geni? Kapasite Seçenekleri


Devam sagciftok

images/best_kuru_aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico CGB Akü

CGB Akü modelleri TSE ve CE kalite belgeli ve 2 y?l garantilidir.

ISO9001, ISO14001 ve OHSAS1801 belgeli olarak üretim yapan Çin'in en büyük akü üreticilerinden olan firma arge çal??malar?na özel bir önem vermektedir.

Türkiye'de sat??? yap?lan ba?l?ca CGB modelleri : CB, CBL, HRL ve FT modelleridir.

HRL serisi CGB Akü modelleri :

10 y?l ömür beklentili, yüksek watt verebilen, VRLA AGM kuru tip akülerdir. UPS ve EPS sistemlerinde özellikle tercih edilmektedir.

CBL serisi CGB Akü modelleri :

10 y?l ömür beklentili, yüksek kalite ve performansa sahip, valf regülasyonlu, kur?un asit akülerdir. Genellikle UPS ve EPS sistemleri ile enerji santrallerinde tercih edilmektedir.

CB serisi CGB Akü modelleri :

5-10 y?l ömür beklentili, valf regülasyonlu, kur?un asit akülerdir. UPS ve EPS sistemlerinde özellikle tercih edilmektedir.

FT serisi CGB Akü modelleri :

10 y?l ömür beklentili, önden terminalli, VRLA AGM tip akülerdir. Telekom sistemleri ba?ta olmak üzere, UPS ve EPS sistemlerinde aranan bir modeldir.

2 y?l tam garanti ile sat??a sundu?umuz CGB Aküler, 7 Ah ile 100 Ah kapasiteleri aras?nda genel olarak sürekli stok tutulmaktad?r.

Devam sagciftok

images/cgb_aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico CSB Akü

CSB Akü modelleri ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence, UL924 ve UL1989 standartlar? ile üretilmekte, 2 y?l garanti ile sat??a sundu?umuz, tam bak?ms?z VRLA Akülerdir.

GP Serisi CSB Akü
Çok geni? bir uygulama alan?na sahip olan CSB Akü modelleri 260 Cycle dan fazla döngü say?s?na sahip, bir çok ünlü UPS firmas? taraf?ndan tercih edilen güvenilir bir markad?r.

. 12 Volt 2,2 Ah ile 100 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
. 6 Volt 1,3 Ah ile 12 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
. 5 Y?l Ömür Beklentilidir.
. Tam Bak?ms?z, Kuru Tip ( VRLA )
. Stasyoner Kullan?mlar ?çin Tasarlanm??t?r.

GPL Serisi CSB Akü
. 12 Volt 7.2 Ah ile 100 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
. 10 Y?l Ömür Beklentilidir.
. Tam Bak?ms?z, Kuru Tip Akü (VRLA)
. Stasyoner Kullan?mlar ?çin Tasarlanm??t?r.

GENEL ÖZELL?KLER
. Bak?m Gerektirmez
. S?zd?rmaz
. Gaz - Asit Dönü?ümlüdür
. Emdirilmi? Elektrolit Çözelti
. Tampon / Döngülü Kullan?m
. Minimum De?arj (dü?ük iç direnç)
. Güvenlik Valfi
. Kur?un Kalsiyum Ala??m
. Her Konumda Çal??abilme
. Geni? Kapasite Seçenekleri


CSB AKÜ KULLANIM YERLER?
* Kesintisiz Güç Kaynaklar? - UPS
* Telekom Uygulamalar?
* Acil Durum I??kland?rmalar?
* Güvenlik ve Alarm Sistemleri
* Marin Uygulamalar
* Asansörler
* Oyuncaklar
* Portatif I??ldaklar
* T?bbi Cihazlar
* Elektronik Terazi - Yazarkasa
* ATM'ler
* Yang?n Kontrol Sistemleri


Devam sagciftok

images/csb-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ceacdc ico Cyclon Pil

Cyclon Pil modelleri; %99,99 oran?ndaki saf kur?un plakalardan olu?mu?tur. Cyclon Pil plakalar? son derece incedir. Böylece geleneksel pillere göre daha fazla yüzey sunar. A??r? s?cakl?k performans? yan?nda h?zl? ?arj, yüksek de?arj oran? ile birlikte çok daha fazla güç sa?lar.

Cyclon pil modelleri; ?ok, titre?im, s?cakl?k ve yanmaya dayan?kl? metal ceket ile donat?lm??t?r.

15 Y?l ömür beklentili olan Cyclon Aküler, 2 Y?l Enersys Hawker ile AC/DC garantisi alt?nda sat?lmaktad?r.

Devam sagciftok

images/enersys-cyclon-pil-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ceacdc ico Datasafe Akü

DataSafe NPX Akü modelleri 6 Volt 8Ah ve 13Ah olarak ve 12 Volt 4.5 -33 Ah aral???nda, 8 y?l ömür beklentili tam bak?ms?z kur?un asit kuru tip aküler olarak üretilmektedir.

DataSafe HX Akü modelleri 6 ve 12 Volt 11 Ah -200 Ah aral???nda, 8 y?l ve 12+ y?l ömür beklentili, tam bak?ms?z kur?un asit kuru tip aküler olarak üretilmektedir.

DataSafe CX Akü modelleri 4 ve 6 Volt 65 Ah -227 Ah aral???nda, 20 y?l ömür beklentili, sulu tip aküler olarak üretilmektedir.
Ayr?ca DataSafe DX ve DataSafe MX model Akü modelleri de mevcuttur.

DataSafe Akü modelleri, ISO9001, ISO14001 ve Eurobat sertifikal? olup, Avrupa men?eili, Enersys grubuna ait akülerdir.

Tüm modellerimiz 2 y?l AC/DC Elektronik garantisi ile sat??a sunulmaktad?r. Arzu edilirse %10 fiyat fark? ile 3 y?l garanti de verilmektedir.


DataSafe Akü Baz? Kullan?m Alanlar?
* Kesintisiz güç kaynaklar? (UPS)
* Telekom uygulamalar?
* Acil durum sistemleri
* Güvenlik ve alarm sistemleri
* Marin tip cihaz ve uygulamalar
* Asansörler
* Tar?m makinalar? ve araçlar?
* Oyuncaklar
* Portatif I??ldaklar
* T?bbi Cihazlar
* Elektronik terazi ve yazarkasalar
* ATM'ler
* Yang?n Alarm ve Kontrol Sistemleri


Devam sagciftok

images/datasafe-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Delphi Akü

Delphi Akü modelleri; Delphi Freedom Stasyoner Akü, Delphi Freedom Marine Akü, Delphi Truck, Delphi Freedom Truck, Delphi Freedom ve Delphi Freedom Plus serilerinden olu?ur.
Delphi Aküler özellikle otomobil ve marine sektörlerine yönelik çok geni? ürün yelpazesine sahip olup, kalitesi ve yayg?n kullan?mlar?yla mü?terilerimizin tercihi olmaktad?r. D1000 ve D2000 model Delphi Aküler Kesintisiz Güç Kayna?? Aküsü ( UPS Aküsü ) olarak da kullan?lmaktad?r... Tüm Akü modellerimiz, 2 Y?l veya 3 Y?l garantili olarak sat??a sunulmaktad?r.

 • Delphi Akü modelleri, tamamiyle kapal?, bak?ms?z Akülerdir.
 • Çok geni? ?s? yelpazesinde çal??abilme özelli?ine sahiptir.
 • ?arj göstergesi sayesinde akünüzün durumunu bir bak??ta anlayabilirsiniz.
 • Derin devir yetene?ine sahip modelleri mevcuttur.
 • ?ç direnci dü?ük olup, rafta beklemede kay?plar? son derece dü?üktür.
 • Stasyoner ve Starter Tip Akü modelleri mevcut olup, ISO 9001 belgelidir.
Devam sagciftok

images/delphi_aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Dryfit Akü

Sonnenschein Dryfit A400 tipi aküler jel tipi elektrolitli olup, tam kapal?, bak?m gerektirmeyen, kur?un asitli akülerdir. Gaz ç?k??? ihmal edilebilir seviyede oldu?undan ayr? bir akü odas? gerektirmezler.

Sonnenschein Dryfit Akülerin tampon ?arjda 20 °C de beklenen ömürleri 10 y?ld?r. Saha deneyimleri sonucu ömrün 12 y?l? a?t??? tesbit edilmi?tir.

Kendi kendine de?arj? çok yava? oldu?undan ?arj edilmeden stoklama süresi 2 y?la kadar uzar.

Devam sagciftok

images/dryfit-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Dryfit Jel Akü

Sonnenschein Dryfit Akü modelleri; A200, A300, A400, A500 ve A600 serileri; 5, 10 y?l ve 10+ y?l ömür beklentili olup, jel tipi elektrolitli, tam kapal?, bak?ms?z kur?un asitli Jel akülerdir. Gaz ç?k??? ihmal edilebilir seviyede oldu?undan ayr? bir akü odas? gerektirmezler ve hiç ?arj edilmeden 2 y?la kadar depolanabilme özelli?ine sahiptirler. A??rl?kl? olarak Yenilenebilir enerji sistemleri, Denizcilik uygulamalar?, Kesintisiz Güç Kayna?? ve Telekom sistemlerinde tercih edilmektedirler.

130 y?ll?k bir firma olan Exide firmas?n?n 20 ye yak?n markalar?ndan birisi ve geli?tirmi? oldu?u patentli bir teknoloji olan Dryfit tüm dünyada çok yo?un bir ilgi görmektedir.

 • Dryfit 100 y?l? a?k?n tecrübesiyle Amerikan EXIDE firmas?n?n en eski markalar?ndan birisidir.
 • A400, A500 ve A700 serisi 10-12 y?l ömür beklentili olup, özellikle telekomünikasyon ve UPS uygulamalar?nda tercih edilmektedir.
 • A600 serisi 15-20 y?l ömür beklentili olup, yine özellikle telekomünikasyon, UPS ve genel amaçl? uygulamalarda tercih edilirler.
 • A200 ve A300 serisi 4-5 y?l ömür beklentili olup, 100/200 devir için tasarlanm?? modellerdir.
 • Dryfit modelleri, üstün teknoloji ürünleri olup, çok geni? kullan?m alan?na sahip, güvenilir, EUROBAT, ISO14001 ve ISO9001 gibi uluslararas? standartlara sahip Jel akülerdir.Devam sagciftok

images/dryfit-jel-akuler.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Energo Akü

Energo Akü; ileri akü teknolojileri kullan?larak üretilmektedir.
5 Y?l, 10 Y?l ve 10+ Y?l ömür beklentili, 2 y?l garantili olarak sat??a sundu?umuz Energo Akü modelleri, özellikle UPS, telekom, alarm, acil ayd?nlatma, marin ve solar sistemlerinde tercih edilmektedir.

 • Oksijen rekombinasyon teknolojisi ile bak?m gerektirmeyen yap?
 • Plaka ?zgaralar? için PbCaSn ala??m? : daha az gazlanma, daha az kendi kendine bo?alma
 • Yüksek kaliteli AGM ay?r?c? : çevrim ömrünü uzat?r ve mikro k?sa devreyi önler
 • ABS malzemesi: akü kab?n?n dayan?kl?l???n? artt?r?r. (FR - Alev geciktirici ABS iste?e ba?l?d?r)
 • Deep Cycle AGM ve Jel modelleri olup, ISO 9001, ISO 14001 ve CE belgelidir.

HR Serisi Aküler

 • 12 Volt Akü : 1 Ah ile 260 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
 • 2 Volt Akü : 4 Ah ile 3500 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
 • 10 Y?l ömür beklentili olup, ISO 9001, ISO 14001 ve CE belgelidir.
GP Serisi Aküler
 • 12 Volt 3,5 Ah ile 200 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
 • 6 Volt 5,6 Ah ile 13 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
Devam sagciftok

images/energo-gp18-12-12v-18ah-kuru-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce ul
iso14001acdc ico EverExceed Akü

EverExceed Aküler; en ileri VRLA teknolojisi kullan?larak üretilmekte olup, kalitesi ve yayg?n kullan?mlar?yla siz mü?terilerimizin tercihi olmaya devam etmektedir.
5 Y?l, 10 Y?l ve 10+ Y?l ömür beklentili, 2 Y?l ve 3 Y?l garantili olarak sat??a sundu?umuz EverExceed Akü modelleri, özellikle marin ve solar sistemlerinde tercih edilmektedir.

 • Sabit gözlü plaka teknolojisi ile aktif materyallerin, ?zgaran?n her iki taraf?na da yap??t?r?lmakta ve bu teknoloji sayesinde; hücreden hücreye istikrarl? bir ak?? performans?, yüksek kapasite ve ?zgara korumas? sa?lanmaktad?r.
 • Geli?mi? 3K (Kur?un-Kalay-Kalsiyum) ala??m? ile, ?zgara a??nmas?n? azaltmakta ve akü ömrünü uzatmaktad?r.
 • AGM plakalar sayesinde %99?un üzerinde gaz birle?imi sa?lanmaktad?r.
 • Maksimum servis ömründe en iyi perfermans? sa?lamak amac?yla; pozitif plakalar daha kal?n tasarlanm??t?r.
 • Deep Cycle AGM ve Jel modelleri olup, ISO 9001, ISO 14001, CE ve UL belgelidir.
Devam sagciftok

images/everexceed-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico EverExceed Jel Akü

EverExceed FT Gellyte Range VRLA'n?n son derece güçlü, kompakt jel aküleri, Solar Sistemler / Panel Sistemleri, Telekomünikasyon ve elektrik üretim tesislerinde dayan?kl?l?k ve uzun kullan?m için güvenilir bir enerji kayna??d?r.

FT Gellyte Range VRLA Jel Aküler, uzun süreli de?arj uygulamalar?nda mükemmel bir performans ve güvenilirlik sa?lar. Alan s?k?nt?s? olan telekomünikasyon uygulamalar? için bak?m gerektirmeyen bu aküler, idealdir.
Devam sagciftok

images/everexceed-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Exide Akü

Exide Akü; dünya çap?nda prestije sahip stasyoner, starter, traksiyoner, jel ve solar sistemlere uygun her türlü akü üretimine sahip dünya lideri bir akü markas?d?r.

Exide Gel Akü modelleri; Marine tip uygulamalarda hem ba?latma aküsü ( mar? basma aküsü - starter akü ) hem de servis aküsü (stasyoner akü) olarak güvenle kullanabilece?iniz kalitede bir aküdür.

Exide Akü Grubu; Sonnenschein Dryfit ba?ta olmak üzere Gel, Classic, Maxima, Motive Power, GNB, Sprinter gibi bilinen ve kendini ispatlam?? akü markalar?na sahiptir. Her biri kendi alan?nda güçlü bir yer edinmi? olan Exide markalar? 2 ve 3 y?l garanti ile sat??a sunulmaktad?r.
A??rl?kl? olarak Yenilenebilir enerji sistemleri, Denizcilik uygulamalar?, Kesintisiz Güç Kayna?? ve Telekom sistemlerinde hassas uygulamalarda tercih edilmektedirler.

130 y?ll?k bir firma olan Exide firmas?n?n 20 ye yak?n markalar?ndan birisi ve geli?tirmi? oldu?u patentli bir teknoloji olan Dryfit tüm dünyada çok yo?un bir ilgi görmektedir.

Exide akülerde gaz ç?k??? ihmal edilebilir seviyede oldu?undan ayr? bir akü odas? gerektirmezler ve hiç ?arj edilmeden 2 y?la kadar depolanabilme özelli?ine sahiptirler.

Devam sagciftok

images/exide-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 iso14001acdc ico Exide Jel Akü

 • 12V 50Ah ile 12V 240Ah aras?nda kapasite seçenekleri
 • Solar Uygulamalar için uygun yap?.
 • Klasik akülerin aksine %100 de?arj imkan?
 • Güvenilir devaml? ç?k?? ak?m? ile araçlar?n elektrik ihtiyaçlar?n? kar??lar kar??lamay? garanti eder.
 • Güçlü yap?s? ve jel teknolojisi ile çok yüksek titre?imi olan yerlerde güvenle kullan?labilir.
 • Bak?m gerektirmez. ( no topping-up )
 • ?stikrarl? so?uk ba?lang?ç performans?
 • Titre?ime kar?? dayan?kl? oldu?undan arazi araçlar?nda, in?aat makinelerinde, gemilerde ve teknelerde kullan?labilir.
 • Kendi kendine de?arj seviyesi çok dü?üktür; ( 6 ay kullan?lmamas? durumunda nominal kapasitesinin % 80'ine iner. 2 y?l kullan?lmad??? durumlarda bile hala % 60 oran?nda dolu olur.)
 • HD ticari araç starter bataryalar? ile k?yasland???nda ayn? de?arj derinli?inde daha uzun çevrim ömrüne sahiptir.
Devam sagciftok

images/exide-jel-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Fiamm Kuru Akü

?talya'da üretimi gerçekle?tirilen Fiamm akü modelleri, kalitesi nedeniyle bir çok alanda tercih edilmektedir. Özellikle FLB, FG, FGH, FGHL, FIT ve SP modelleri ile dikkat çeken ?talya men?eili Fiamm Aküler hassas sahalarda ve cihazlarda tercih görmektedir.

Firmam?z, Fiamm akü fiyatlar? konusunda rekabetçi bir anlay??la hareket etmektedir. Lütfen adetli akü al?mlar?n?z için yandaki Teklif / Bilgi istiyorum bölümünden Fiamm Akü Fiyatlar? için talepte bulununuz.

 • Tam kapal?, kuru tip akülerdir.
 • Bak?m gerektirmez - s?zd?rmaz yap?dad?r.
 • Özel emniyet valfleriyle donat?lm??t?r.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Çok döngülü çal??ma olana?? vard?r.
 • Yeni jenerasyon AGM VRLA teknolojisi
 • Sa?lam ve uygun dizayn.
 • Yatay ve dikey çal??ma yap?s?
 • Geni? kapasite seçene?i
 • STASYONER tip olup, TS 1352 ve ISO 9000 belgelidir.
Devam sagciftok

images/fiamm-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce tse
iso14001acdc ico Fiamm Jel Akü

Devam sagciftok

Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum
acdc ico FirstPower Akü

Bak?ms?z Kuru tip FirstPower Akü modelleri, kalitesi nedeniyle bir çok alanda tercih edilmektedir. 5 Y?l ömür beklentili, 10 y?l ömür beklentili ve 18 y?l ömür beklentili, yüksek s?cakl?klarda çal??abilen, çok döngülü ve Jel Akü modelleri bulunmaktad?r.

 • FirstPower Akü - Standard Seri :
  Gerilim : 2V, 4V, 6V, 8V, 12V
  Kapasite : 0.3 Ah den 3000 Ah e kadar seçeneklerle
  20°C / 68°F S?cakl?kta çal??t?klar?nda Ömür Beklentileri :
  * FP tip FirstPower Akü : 10 y?l
  * LFP tip FirstPower Akü : 12 y?l
  * CFP tip FirstPower Akü : 20 y?l

 • FirstPower Akü - Long Life Serisi:
  Gerilim : 6V & 12V
  Kapasite : 40 Ah to 200 Ah
  20°C / 68°F S?cakl?kta çal??t?klar?nda Ömür Beklentileri 15 Y?ld?r.

 • First Power Akü - Deep Cycle Serisi:
  Gerilim : 6V, 8V, 12V ve 24V
  Kapasite : 4,5 Ah den 3000 Ah e kadar seçeneklerle
  20°C / 68°F S?cakl?kta derin de?arj döngü say?s? 350 den fazla olacak ?ekilde üretilmektedir.

 • FirstPower Akü - High Rate Serisi :
  Gerilim : 6V ve 12V
  Kapasite : 12 Ah den 250 Ah e kadar seçeneklerle
  20°C / 68°F S?cakl?kta çal??t?klar?nda Ömür Beklentileri :
  * FP model FirstPower Akü : 5 y?l
  * LFP model FirstPower Akü : 10 y?l

 • FirstPower Akü - High Temperature Serisi :
  Gerilim : 6V ve 12V
  Kapasite : 12 Ah den 200 Ah e kadar seçeneklerle
  Yüksek s?cakl?klarda bile iyi performans gösteren bu model -15°C ile 70°C aral???nda çal??abilmektedir.

 • FirstPower Akü - Jel Akü:
  Gerilim : 2V, 6V & 12V
  Kapasite : 12V 18Ah den 250 Ah e kadar
  2V 100Ah den 3000Ah e kadar seçeneklerle
 • Tam kapal?, bak?ms?z, kuru tip akülerdir.
 • Hiç bir ?ekilde asit veya su gerektirmez.
 • Özel emniyet valfleriyle donat?lm??t?r.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Çok döngülü çal??ma olana?? vard?r.
 • Yeni jenerasyon AGM VRLA teknolojisi
 • Sa?lam ve uygun dizayn.
 • Yatay ve dikey çal??ma ko?ullar?na uygundur.
 • 2 Volt, 6 Volt ve 12 Volt seçenekleri vard?r.
 • Stasyoner tip olup, CE, UL ve ISO 9001 belgelidir.
Devam sagciftok

images/firstpower-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Gaz NiCd Akü

Gaz NiCd Aküler; (Nikel Kadmiyum Akü), 20-30 y?l ömür beklentili olarak ve yüksek s?cakl?k ?artlar?nda çal??abilecek ?ekilde tasarlanmaktad?r.

GAZ Ni-Cd akü modelleri : KL, KGL, KH, KGM ve Sol G (solar model) Ni-cd akülerdir.

Ni-Cd Gaz Akü modelleri, -40 C ile +50 C s?cakl?k aral???nda çal??abilme teknolojisine sahip olmalar?, ?ok ve vibrasyona dayan?kl?l?k gibi özellikleriyle en zorlu çal??ma ?artlar?nda tercih sebebi olmaktad?r.

Kendi kendine de?arj? çok yava? oldu?undan ?arj edilmeden uzun süre depolanabilmekte yada bekletilebilmektedir.

Gaz Ni-Cd aküleri %100 Alman üretimidir. Üretim tesisi Almanya'n?n Zwickau ?ehrinde bulunmaktad?r.

Ni-Cd Gaz Akü modelleri, petrol ve gaz, enerji ve ileti?imden ula??m ve kritik altyap? sistemlerine kadar dünyan?n en büyük ve en kritik endüstrilerinin oldu?u ?irketlere güvenilir yedek güç sa?lar.

Devam sagciftok

images/gaz-nicd-aku-360x.webp
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Genesis Akü

NP serisi Genesis Akü modelleri; tam bak?ms?z, kuru tip aküler olup, 5 y?l ömür beklentili ve 2 y?l garantilidir.
UPS sistemleri ve telekom uygulamalar?nda özellikle tercih edilen Genesis Akü modelleri, dünyaca me?hur Yuasa Aküler ile özellik ve sa?laml?k olarak çok benze?mektedirler.

Tam bak?ms?z, ince ve saf kur?un plakal?, kuru tip EP serisi Genesis akü modelleri; 12+ y?l ömür beklentili ve 3 y?l garantilidir.
EP serisi Genesis Akü modelleri 300 çevrimin üzerinde derin de?arja dayanabilen teknolojileri ile mükemmel performans gösterirler.

Bu serideki G16EP model aküler, Akü takviye cihaz? aküsü olarak da kullan?lmaktad?r.

Enersys grubuna ait olan Genesis Aküler; kesintisiz güç kaynaklar? ba?ta olmak üzere, telekomünikasyon sistemleri, acil ayd?nlatma sistemleri, alarm ve güvenlik sistemleri, oyuncaklar, ölçü ve test cihazlar?nda güvenle kullan?labilecek, ?arj edilebilir VRLA akülerdir.


GENES?S AKÜ KULLANIM YERLER?
* Kesintisiz güç kaynaklar? (UPS)
* Telekom uygulamalar?
* Acil durum sistemleri
* Güvenlik ve alarm sistemleri
* Marin tip cihaz ve uygulamalar
* Asansörler
* Portatif I??ldaklar
* T?bbi Cihazlar
* Elektronik terazi ve yazarkasalar
* ATM'ler
* Yang?n Alarm ve Kontrol Sistemleri


Devam sagciftok

images/genesis-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Hawker Akü

Hawker Akü Enersy firmas?n?n 10 u a?k?n akü markalar?ndan birisidir. Forklift aküsü olarak bilinen markalar?n aras?nda sayg?n bir isim yapm?? olan Hawker markas?n?n ayr?ca 8 ayr? alt markas? mevcuttur.

Hawker Perfect Plus akü modelleri deep cycle ve TPPL teknolojisi ile üretilmi?tir. Ta??ma band?, istif makineleri, akülü transpalet, havaalan? yer hizmet araçlar?, golf arabalar? gibi hareketli araçlar için idealdir.

Hawker marka akülerin baz? modellerini a?a??daki linkten inceleyebilirsiniz. Arad???n?z özel bir akü oldu?unda lütfen firmam?z ile ileti?im kurunuz.


Hawker Perfect Plus
Hawker NexSys
Hawker Evolution
Hawker Water Less
Hawker Evorail
Hawker Evolution Atex
Hawker ArmaSafe

Tüm Kuru Akü ve Jel Akü modellerimizi akü fiyatlar? ile birlikte linkleri t?klayarak görebilirsiniz.
Devam sagciftok

images/enersys-hawker-aku.webp
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico hawker akü

hawker akü vs. vs.. Devam sagciftok

images/long-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum
acdc ico Haze Akü

HZS Serisi HAZE Akü
. 12 Volt 0,8 Ah ile 100 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
. 6 Volt 1,3 Ah ile 12 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
. 5 Y?l Ömür Beklentili
. Tam Bak?ms?z, Kuru Tip (VRLA)
. Stasyoner Kullan?mlar ?çin Tasarlanm??t?r.

HZB Serisi HAZE Akü
. 12 Volt 18 Ah ile 230 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
. 6 Volt 110 Ah ile 200 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
. 10 Y?l Ömür Beklentilidir.
. Tam Bak?ms?z, Kuru Tip Akü (VRLA)
. Stasyoner Kullan?mlar ?çin Tasarlanm??t?r.

BAZI KULLANIM YERLER?
. Kesintisiz Güç Kaynaklar?
. Telekomünikasyon Sistemleri
. Acil Durum I??kland?rmalar?
. Güvenlik ve Alarm Sistemleri
. Marin Uygulamalar
. Asansörler
. Elektronik Terazi - Yazarkasa
. Bilgisayarlar
. T?bbi Cihazlar
. ATM'ler
. Yang?n Kontrol Sistemleri
GENEL ÖZELL?KLER
. Bak?m Gerektirmez
. S?zd?rmaz
. Gaz - Asit Dönü?ümlüdür
. Emdirilmi? Elektrolit Çözelti
. Tampon / Döngülü Kullan?m
. Minimum De?arj (dü?ük iç direnç)
. Güvenlik Valfi
. Kur?un Kalsiyum Ala??m
. Her Konumda Çal??abilme
. Geni? Kapasite Seçenekleri
Devam sagciftok

images/haze-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Hoppecke Akü

Sat???n? yapt???m?z Hoppecke Akü modelleri ba?ta Powercom XC ve Powercom SA serileri olmakla birlikte, tüm Hoppecke ürünleridir. Hoppecke Aküler Alman üretimi olup, ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence sertifikalar?na sahip, 2 y?l garantili akülerdir.

UPS sistemleri ba?ta olmak üzere, Telekom, acil ayd?nlatma ve yenilenebilir enerji sistemleri için kaliteli akü üreten Hoppecke firmas? çevre dostu, geri dönü?türülebilir Aküler üretmektedir.

Hoppecke 1927 y?l?nda Almanya'da kurulmu? olup, 150 ülkede 10.000 den fazla mü?teriye hizmet vermenin gururunu ya?amaktad?r. Traksiyoner aküler konusunda da çok iddial? olan Hoppecke, Türkiye'de de yayg?n olarak bilinmekte ve tercih edilmektedir.

Hoppecke Ni-Cd Akü konusunda da öncü bir firma olup, FNC serisi Ni-Cd aküler ile uygun fiyat ve uzun ömür avantaj? sa?lamaktad?r. Firmam?zdan sa?layabilece?iniz tüm Hoppecke Ni-Cd Aküler için lütfen fiyat ve stok bilgisi sorunuz. Fiyatlar?m?z referans amaçl? olarak yay?nlanm??t?r.

Firmam?z Türkiye d???nda özellikle Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Türkmenistan, Kazakistan ve baz? Afrika ülkelerinde de özel uygulamalar gerçele?tirmi? olup, projelerinize özel isteyebilece?iniz tüm Hoppecke Akü fiyatlar? ve bu akülere ili?kin teknik özellikler, kalite belgeleri ve ürün PDF'leri için firmam?z? arayabilirsiniz.
Devam sagciftok

images/hoppecke-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 iso14001acdc ico Hoppecke Jel Akü

Sat???n? yapt???m?z Hoppecke Jel Akü modelleri Almanya üretimidir. ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence sertifikalar?na sahip ve 2 y?l garantilidir.

Güne? Enerjisi Sistemleri, Rüzgar Enerji sistemleri gibi yenilenebilir enerji sistemlerinde kullan?lan Hoppecke JEL serisi aküler çevre dostu, uzun ömürlü ve geri dönü?türülebilir Akülerdir.

Hoppecke 1927 y?l?nda Almanya'da kurulmu? olup, 150 ülkede 10.000 den fazla mü?teriye hizmet vermenin gururunu ya?amaktad?r. Ni-Cd, AGM ve Traksiyoner aküler konusunda da çok iddial? olan firma, Türkiye'de de yayg?n olarak bilinmekte ve tercih edilmektedir.

Firmam?z Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Türkmenistan, Kazakistan ve baz? Afrika ülkelerinde de uygulamalar gerçele?tirmi? olup, projelerinize özel isteyebilece?iniz tüm Hoppecke Jel Akü fiyatlar? ve bu akülere ili?kin teknik özellikler, kalite belgeleri ve ürün PDF'leri için firmam?z? arayabilirsiniz.
Devam sagciftok

images/hoppecke-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 iso14001acdc ico Hoppecke Power.com XC

Sat???n? yapt???m?z Hoppecke Akü modelleri ba?ta Powercom XC ve Powercom SA serileri olmakla birlikte, tüm Hoppecke ürünleridir. Hoppecke Aküler Alman üretimi olup, ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence sertifikalar?na sahip, 2 y?l garantili akülerdir.

UPS sistemleri ba?ta olmak üzere, Telekom, acil ayd?nlatma ve yenilenebilir enerji sistemleri için kaliteli akü üreten Hoppecke firmas? çevre dostu, geri dönü?türülebilir Aküler üretmektedir.

Hoppecke 1927 y?l?nda Almanya'da kurulmu? olup, 150 ülkede 10.000 den fazla mü?teriye hizmet vermenin gururunu ya?amaktad?r. Traksiyoner aküler konusunda da çok iddial? olan firma, Türkiye'de de yayg?n olarak bilinmektedir.

Hoppecke Ni-Cd Akü konusunda da öncü bir firma olup, FNC serisi Ni-Cd aküler ile uygun fiyat ve uzun ömür avantaj? sa?lamaktad?r. Firmam?zdan sa?layabilece?iniz tüm Hoppecke Ni-Cd Aküler için lütfen fiyat ve stok bilgisi sorunuz. Fiyatlar?m?z referans amaçl? olarak yay?nlanm??t?r.

Firmam?z Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Türkmenistan, Kazakistan ve baz? Afrika ülkelerinde de uygulamalar gerçele?tirmi? olup, projelerinize özel isteyebilece?iniz tüm Hoppecke Akü fiyatlar? ve bu akülere ili?kin teknik özellikler, kalite belgeleri ve ürün PDF'leri için firmam?z? arayabilirsiniz.
Devam sagciftok

images/hoppecke-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 iso14001acdc ico Leoch Akü

Leoch Akü; ileri akü teknolojileri kullan?larak üretilmekte olup, kalitesi ve yayg?n kullan?mlar?yla siz mü?terilerimizin tercihi olmaya devam etmektedir.

5 Y?l, 10 Y?l ve 10+ Y?l ömür beklentili, 2 Y?l garantili olarak sat??a sundu?umuz Leoch Akü modelleri, özellikle UPS, telekom, alarm, acil ayd?nlatma, marin ve solar sistemlerinde tercih edilmektedir.

 • Oksijen rekombinasyon teknolojisini kullanma : bak?m gerektirmeyen
 • Plaka ?zgaralar? için PbCaSn ala??m? : daha az gazlanma, daha az kendi kendine bo?alma
 • Yüksek kaliteli AGM ay?r?c? : çevrim ömrünü uzat?r ve mikro k?sa devreyi önler
 • ABS malzemesi: akü kab?n?n dyan?kl?l???n? artt?r?r. (Alev geciktirici ABS iste?e ba?l?d?r)
 • Deep Cycle AGM ve Jel modelleri olup, ISO 9001, ISO 14001 ve CE belgelidir.

LP Serisi LEOCH Akü

 • 12 Volt Akü : 0,8 Ah ile 260 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
 • 6 Volt Akü : 0,5 Ah ile 200 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
 • 4 Volt Akü : 0,4 Ah ile 20 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
 • 2 Volt Akü : 4 Ah ile 3500 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
 • 5 Y?l ömür beklentili olup, ISO 9001, ISO 14001 ve CE belgelidir.

LPC Serisi Deep Cycle LEOCH Akü

 • 12 Volt 3,5 Ah ile 200 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri
 • 6 Volt 5,6 Ah ile 13 Ah Aras? Kapasite Seçenekleri

Tüm Leoch Akü modelleri; 2 Y?l distribütör firma garantisi ile sat??a sunulmaktad?r.

Devam sagciftok

images/leoch-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ceacdc ico Long Akü

Long Akü 1990 y?l?nda Taywan'da kurulmu? güvenilir bir kur?u asit akü üreticisidir.

Long Akü modelleri 5 y?l ve 12 y?l ömür beklentili, tam bak?ms?z, AGM tip kuru aküler olarak sat??a sunulmaktad?r.
TURKSAT taraf?ndan onaylanm?? olan Long Akü modellerinin en önemli özelliklerinden biri de Maksimum De?arj Ak?m? de?erlerinin muadili oldu?u di?er akülerden yakla??k %40-50 daha fazla olmas?d?r.

ISO9001, ISO14001, ISO45001 sertifikalar?n?n yan? s?ra Almanya'n?n VdS sertifikas?n? da alm??t?r.

WP serisi Long Akü modelleri 5 y?l ömür beklentili,
WPL serisi Long Akü modelleri 12 y?l ömür beklentilidir.
KPH serisi Long Akü modelleri 12 y?l ömür beklentilidir.

LONG AKÜ KULLANIM YERLER?
* Kesintisiz Güç Kaynaklar? - UPS
* Telekom Uygulamalar?
* Acil Durum I??kland?rmalar?
* Güvenlik ve Alarm Sistemleri
* Asansörler
* Oyuncaklar
* Portatif I??ldaklar
* T?bbi Cihazlar
* Elektronik Terazi - Yazarkasa
* ATM'ler
* Yang?n Kontrol Sistemleri


Devam sagciftok

images/long-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 iso14001acdc ico Akü ?arj Cihaz? - Redresör

 • BC-Plus model Akü ?arj Cihaz? mikroi?lemci kontrollüdür.
 • Akü ?arj cihaz? hem endüstriyel hem de bireysel kullan?mlara uygun olarak tasarlanm??t?r. Ayn? anda hem akü ?arj cihaz? olarak hem de do?ru ak?m besleme kayna?? olarak kullan?labilmektedir.
 • 3 ayr? ?arj tekni?i seçebilme özelli?i ;
  * Klasik IU ?arj grafi?i, (Do?ru ak?m besleme modu)
  * IuIa 3 ad?m ?arj grafi?i, (3 ad?ml? Akü ?arj modu)
  * H?zl? ?arj - Tampon ?arj grafi?i ( Klasik Akü ?arj modu )

 • ?arj edilecek Akü türü seçebilme özelli?i ;
  * Kuru Akü
  * Sulu Akü
  * Jel Akü

 • LCD Göstergeli ön panel sayesinde tüm verileri ayn? anda görebilme özelli?i ile; Volt , Amper, Hücre Voltaj?, Geçen Süre ve ?arj Durumu görüntülenir.
 • Ön Panelde mesaj olarak gösterilen A??r? Ak?m, K?sa devre, A??r? Is? Koruma, Akü Ar?zas?, Redresör Ar?zas? uyar?lar? ayn? zamanda sesli uyar? olarak da verilir.
 • Ön panelden görülebilen hata durumlar?n? d?? devreye ileten harici röle kontaklar? mevcuttur.
 • START, TAMPON ?ARJ, VOLT KONTROL, AKIM KONTROL, ??LEM SONU durumlar?n? ???kl? uyar? olarak gösteren LED göstergelere sahiptir.
 • Akü ?arj modunda Akü Tak?l? De?il veya Akü Kutup Ba?lar? TERS uyar?s? ( Sesli ve display de görüntülü uyar? ).
 • RMS Akü ?arj voltaj? ölçümü ile akü tam ?arj olur ve ?arj süresi k?sal?r.
 • TS267 EN60076 Standard?na uygun TSE belgeli izole trafosu ile kaçak ak?mlara kar?? tam koruma sa?lar.
 • Akü s?cakl??? ölçümü özelli?i ile; Akü s?cakl???na göre ?arj ak?m?n? otomatik ayarlama ve gerekti?inde i?lemi durdurma.
 • Dört adet ergonomik, dokunmatik butonla cihaz?n tüm fonksiyonlar?na kolay eri?im özelli?i.
 • Her ?arj i?leminde aküye uygulanan Ah de?erini, ve cihaz?n çal??t??? süreler boyunca uygulad??? toplam Ah de?erini ve toplam çal??ma süresini hesaplama özelli?i.
 • PWM Tekni?i ile yüksek frekansl? çal??maya uygun yap?.
 • Seri porttan PC, PLC ya da ba?ka bir cihaz ile haberle?me ve kontrol.
 • Uzaktan Kumanda Ünitesi.
 • Yüksek verimli enerji tasarrufu sa?layan sistem.
 • Temini edilmesi sorun olmayan yedek parçalar.
 • Sessiz Çal??ma.


 • SEÇ?ME BA?LI ÖZELL?KLER ;
 • Geni? Giri? Gerilim Aral???
 • A??r? De?arj Korumas?
 • Sesli Hata Uyar?lar??
 • ??lem Sonunda Otomatik Kapanma özelli?i.
 • Bilgisayar Ba?lant?s?
 • Akü S?cakl?k Ölçümü
Devam sagciftok

images/redresor.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce tseacdc ico Akü ?arj Redresörü ( Monofaze )

AC/DC marka Redresör; Do?ru Ak?m Kayna?? ve Akü ?arj cihaz? (Redresör) olarak kullan?labilen, Mikroi?lemci kontrollü, Ç?k?? Gerilimi, Ç?k?? Ak?m?, H?zl? ?arj gerilimi ve h?zl? ?arj zaman? Dijital panelinden istenilen de?ere ayarlanabilen, yük ve ???kl? ve kuru kontak uyar? ç?k??? bulunan tam stabilize otomatik Redresör cihaz?d?r..

Redresör Otomasyon Uyar?lar? (Opsiyon) Toprak kaçak ak?m koruma anahtar? ve uyar? konta?? / Akü kritik de?arj seviyesi koruma kontaktörü ve uyar? konta?? / ?ebeke anahtar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / akü anahtar? uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / Yük anahtar? uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / Ç?k?? dü?ük gerilim uyar? konta?? ve ???k uyar?s? / ç?k?? yüksek gerilim konta?? ve ???k uyar?s? / ?ebeke yok uyar? konta?? ve ???k uyar?s? / Redresör ar?za uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / A??r? yük uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / a??r? ?s? uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s?...

 • Mikroi?lemci kontrollü DC Güç Kayna??

 • Sabit voltaj ve sabit ak?m prensibine göre çal??ma

 • Zaman ayarl? h?zl? ?arj özelli?i

 • Ayarlanabilir h?zl? ve nominal ?arj Gerilimleri

 • Ayarlanabilir ç?k?? ak?m?

 • Harici Alarm kontaklar?

 • Modüler yap?

 • ?zole Transformatör ç?k??l?

 • Paralel / Seri Ba?lant?l?

 • Ak?m, gerilim display den izlemeli

 • Dü?ük/yüksek gerilim, A??r? ak?m korumal?

 • K?sadevre korumal?

 • Giri? filtresi

 • Yüksek s?cakl?k korumal?

 • Kontrol paneli

Devam sagciftok

images/redresor-1.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Northstar Akü

NorthStar marka Aküler; çok ince saf kur?un plakalar kullan?larak üretilen kur?un karbon tip akülerdir. Eurobat onayl? Enersys bünyesinde üretimi gerçekle?tirilen marka, ultra h?zl? ?arj olana?? sunmaktad?r. Eurobat tasar?m ömrü tan?m?na göre 12+ Y?l ömür beklentili olan Northstar Aküler, 2 ve 3 Y?l garantili olarak sat??a sunulmaktad?r. Genel kullan?m amaçlar? sabit tesislerde ( UPS, Telekom sistemleri, Solar sistemler, enerji santralleri vs. ) enerji sa?lamakt?r. PSOC (Partial State of Charge), K?smi ?arj Durumu anlam?na gelmektedir. Ço?u standart akü PSOC özelli?ine sahip de?ildir ve uzun ömür elde etmek için her de?arjdan sonra tam olarak yeniden ?arj edilmesi gerekir. Pilin tam olarak ?arj edilmesi önemli miktarda zaman al?r. PSOC uyumlu bir akünün her döngüde tam olarak yeniden ?arj edilmesi gerekmez ve bu nedenle yeniden ?arj edilmesi çok daha h?zl? ve kolayd?r. NorthStar NSB Blue aküler gerçek PSOC uyumlu akülerdir. Dizel jeneratör setleri gibi dengesiz veya ?ebekeden ba??ms?z uygulamalarda s?k de?arj ve yeniden ?arj, standart aküleri h?zl? bir ?ekilde bitirir, ancak NSB Blue Aküler, PSOC uyumlulu?u sayesinde bu tür uygulamalarda ola?anüstü performans sa?layacakt?r.

 • Solar Sistemler
 • Telekomünikasyon
 • Acil Ayd?nlatma
 • Deniz Araçlar?
 • Denizcilik Uygulamalar?
 • Do?algaz Da??t?m
 • Güç Aktarma Panolar?
 • Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
 • Rayl? Sistemler
 • Kesintisiz Güç Kaynaklar?
 • Otomasyon Sistemleri
 • Yang?n Sistemleri
Devam sagciftok

images/northstar-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Odyssey Akü

Odyssey Akü 12 V uygulamalara uygun yap?da, Enersys grubuna ait Avrupa men?eili ve üstün performansl? bir aküdür.

8-12 y?l ömür beklentili olup, 3-10 y?l servis ömrü vard?r.

AGM yap?da olup, titre?ime kar?? dayan?kl?d?r.

8 Ah ile 126 Ah kapasite aral???nda seçenekler ile,
hem yüksek mar? ak?m?n? sa?layacak hem de derin de?arj yap?labilecek özelliktedir. %99,99 saf kur?un plakalar ile thin plate teknolojisi kullan?larak üretilmektedir.

Odyssey Aküler, -40 °C s?cakl?kta bile çal??abilir.
Denizcilik sektöründe tekne, yat ve deniz spor araçlar?nda özellikle tercih edilir.

Ayr?ca itfaiye, ambulans ve ekstrem sporlar için kullan?lan araçlarda da tercih edilen bir aküdür.
Yar?? arabalar?n?n vazgeçilmezidir.

Akü takviye cihazlar? ve portatif akü ?arj cihazlar?nda da kullan?lmaktad?r.

VRLA teknolojisine sahip, tam bak?ms?z, Kuru tip Akü'dür.
Devam sagciftok

images/odyssey-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce ul
iso14001acdc ico Panasonic Akü

Panasonic Akü LC-R ve LC-X modelleri ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence ve Vds standartlar? ile üretilmektedir.

2 y?l ve 3 y?l garanti ile sat??a sundu?umuz, tam bak?ms?z VRLA tip Panasonic Aküler çok dü?ük iç dirençleri, titre?ime dayan?kl? yap?lar? ile özellikle tercih edilmektedirler.

Tam s?zd?rmaz yap?lar?ndan dolay?, yatay ve dikey kullan?ma uygun olan Panasonic Akü modelleri UPS sistemleri, Acil Ayd?nlatma ve Telekom sistemlerinde yo?un olarak kullan?lmaktad?r..

Panasonic Akü modellerine ili?kin teknik özellikler ile Akü PDF'lerine ula?mak için lütfen a?a??daki ilgili akü linkini t?klay?n?z.

PANASONIC AKÜ KULLANIM YERLER?
* Kesintisiz güç kaynaklar? (UPS)
* Telekom uygulamalar?
* Acil durum sistemleri
* Güvenlik ve alarm sistemleri
* Marin tip cihaz ve uygulamalar
* Asansörler
* Ölçü ve test aletleri
* Portatif I??ldaklar
* T?bbi Cihazlar
* Oyuncaklar
* Elektronik terazi ve yazarkasalar
* Yang?n Alarm ve Kontrol Sistemleri

Devam sagciftok

images/panasonic-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce tse
ulacdc ico Powersafe Akü

PowerSafe, Enersys grubunun 20'yi a?k?n yüksek kaliteli akü markalar?ndan birisidir. Güvenilirli?i ve uzun kullan?m ömrü nedeniyle özellikle tercih edilmektedir.

PowerSafe Akü Modelleri :

V, VE, SBS, SBS EON, OPzS, OPzV ve Front Terminal gibi VRLA tip kuru akülerdir.

SBS Model PowerSafe Aküler:

Telekomünikasyon ve Kesintisiz Güç Kayna?? sistemlerinde özellikle tercih edilirler.
15+ y?l ömür beklentisine sahip, 12 Volt, 6 Volt ve 2 Volt ?eklinde 7 Ah ile 360 Ah kapasiteler aral???nda üretilirler. Tam bak?ms?z yüksek güvenilirlikli ve üstün performasl? akülerdir.

SBS EON Model PowerSafe Aküler:

Geli?mi? Powersafe EON teknolojisi ile üretilmektedir. 12+ y?l ömür beklentisine sahiptir. 12 Volt olarak 62-190 Ah kapasitelerinde üretilirler. 2 Volt olan modeller ise 320 Ah ile 900 Ah kapasiteleri aral???nda üretilmektedir. Tam bak?ms?z, yüksek güvenilirlikli ve üstün performasl? akülerdir.
Telekomünikasyon, UPS ve off-grid enerji depolama uygulamalar?nda tercih edilen bir modeldir.

V Serisi PowerSafe Aküler:

Uzun ömürlü ve yüksek güvenilirli?e sahip telekom ve UPS uygulamalar? için ideal bir VRLA aküdür. 12+ y?l ömür beklentisine sahiptir. 2 Volt 300 Ah ile 850 Ah kapasiteler aral???nda Enersys teknolojisi ile üretilen üstün performasl? akülerdir.

Tüm PowerSafe Akü modelleri 2 Y?l firmam?z?n garantisi alt?ndad?r. ?stenildi?i taktirde %10 fiyat fark? ile 3 Y?l garanti de verilmektedir.


UL94 V-O Alev almaz (FR) Kasa
Standartlar: EUROBAT, ISO 9001, ISO 14001, UL

Üretici: ENERSYS S.A.R.L. / FRANCE
Devam sagciftok

images/powersafe-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce ul
iso14001acdc ico PWM-TT-24-20 Akü ?arj Redresörü

GENEL ÖZELL?KLER :

 • PWM-TT-24-20 model Akü ?arj Redresörü hem endüstriyel hem de bireysel kullan?mlara uygun olarak tasarlanm??t?r.
 • Ayn? anda hem akü ?arj cihaz? olarak hem de do?ru ak?m besleme kayna?? olarak kullan?labilmektedir.
 • ?arj edilecek Akü türünü seçebilme özelli?i ;
  * Kuru Akü
  * Sulu Akü
  * Jel Akü
 • 4x20 LCD Göstergeli panel, Menü seçim ve parametre ayar butonlar?.
 • Elektrik kesintisi durumunda otomatik devreye girme.
 • Enerji tasarrufu sa?layan sistem.
 • Kuru kontak ç?k???
 • Yüksek verim
 • Estetik Görünüm
 • Temini kolay standart parçalar
 • Kolay kurulum ve uzun çal??ma ömrü
 • H?zl? ?arj - Tampon ?arj grafi?i ( Klasik akü ?arj modu )
 • Dü?ük bak?m gereksinimi
 • Çevreci tasar?m
OPS?YONEL ÖZELL?KLER :
 • Besleme Kayna?? Modu (LC Filtre)
 • Sabit Yük Gerilimi için Dropper Diyot Ünitesi
 • Akü S?cakl?k Ölçümü
 • Harici Start
 • Durum Rölesi
 • DIN Ray Montaj Tip
 • Paralel Çal??abilme
 • Vidas?z s?k??t?rmal? tip ba?lant? klemensi
Devam sagciftok

images/pwm-tt-24-20-redresor-web.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001acdc ico Ritar Akü

Ritar Akü modelleri çok geni? kapasite aral???nda sat??a sunulmaktad?r. Kuru Akü ve Jel Akü modelleri mevcuttur.

RT ve RA serisi Ritar Aküler özellikle UPS, telekomünikasyon ve güvenlik sistemlerinde tercih edilmektedir.

R?TAR markas? Türkiye'de AGM aküler aras?nda iyi bir isim yapm??t?r. Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan ve Irak ba?ta olmak üzere 15 ülkeye ihracat?n? yapt???m?z akülerimiz hem uygun fiyatl? hem de kalitelidir.

Ritar Akü özellikleri

. Tam kapal?, kuru tip akülerdir.
. Bak?m gerektirmez, s?zd?rmaz yap?dad?r.
. Özel emniyet valfleriyle donat?lm??t?r.
. Uzun ömürlüdür.
. Çok döngülü çal??ma olana?? vard?r.
. Yeni jenerasyon AGM VRLA teknolojisi.
. Sa?lam ve uygun dizayn.
. Yatay ve dikey çal??ma yap?s?.
. STASYONER Tip olup, CE ve ISO 9001 belgelidir.

Ritar Akülerin Kullan?m Yerleri


* Kesintisiz Güç Kaynaklar? (UPS)
* Telekomünikasyon Sistemleri
* Alarm ve Güvenlik Sistemleri
* Ölçü ve tart? sistemleri
* Oyuncaklar
* Medikal Sistemler ve cihazlar
* Acil Ayd?nlatma Sistemleri

Perpa'da faaliyet gösteren tüm mü?terilerimize Ritar Aküler özel indirimli fiyatlarla.
Devam sagciftok

images/ritar-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce tse
iso14001acdc ico Ritar Jel Akü

DG (Deep Cycle Gel) serisi Ritar Jel Akü modelleri Türkiye'de Jel Akü marka ve modelleri aras?nda sayg?n bir yer edinmi? olup, stoklar?m?zda bulunan 33 Ah ile 200 Ah, aras?ndaki kapasiteler 10 y?l ömür beklentilidir.

Özel sipari? olarak da tüm 2 volt, 6 volt ve 12 volt Ritar Jel Akü modellerini firmam?zdan temin edebilirsiniz.

DG model Ritar Jel Akü modelleri yenilenebilir enerji sistemleri d???nda, telekom, acil ayd?nlatma, Kesintisiz Güç Kayna?? (UPS), Kablo TV sistemleri ve Tekerlekli Sandalyelerde de kullan?lmakta ve güvenilirlik konusunda sa?lad??? mü?teri deneyimi ile tüm Türkiye'de yo?un bir ilgi ile kar??lanmaktad?r.

Ritar Jel Aküler, üstün bir Deep Cycle tasar?m ile üretilmekte ve uzun ömür sa?lamaktad?r. Derin de?arj sonras? mükemmel bir ?ekilde kendisini toparlayabilme özelli?ine sahiptirler.

Ritar Jel Akü modelleri CE, ISO9001 ve ISO14001 belgeli olup, 2 y?l ve 3 y?l garanti seçenekleri ile sat??a sunulmaktad?r.


?yi Jel Akü; Ritar Jel Aküdür.

Devam sagciftok

images/ritar-jel-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Rocket Akü

Sat???n? yapt???m?z, Rocket Akü modelleri: ES, ESC, ESH, ESHL, ESFT ve ESG serileridir. Özellikle ES ve ESC serileri sürekli stok tutulmaktad?r.

ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence sertifikalar?na sahip, 2 y?l garantili akülerdir. Rocket 1952 y?l?ndan bu yana akü üretimi yapmakta olup akü men?ei Vietnam'd?r.

Rocket Aküler; özellikle UPS, telekom ve acil ayd?nlatma sistemlerinde tercih edilmektedir.

Firma, EnerRocket olarak isim de?i?ikli?i yapm?? olup, teknolojiye yapt??? yat?r?mlar ile büyümeye devam etmektedir.

EnerRocket'in özellikleri benzersiz ?ekilde tasarlanm??t?r. Kritik uygulamalar?n?z? desteklemek için son derece uyumludur. Bu da onu endüstrinin en uygun maliyetli ve verimli çözümü haline getirmektedir.

Tüm Rocket Akü fiyatlar? ve bu akülere ili?kin teknik özellikler ile PDFlere ula?mak için lütfen a?a??daki linkleri t?klay?n?z.


ROCKET AKÜ KULLANIM YERLER?
* Kesintisiz Güç Kaynaklar? - UPS
* Telekom Uygulamalar?
* Acil Durum I??kland?rmalar?
* Güvenlik ve Alarm Sistemleri
* Marin Uygulamalar
* Asansörler
* Oyuncaklar
* Portatif I??ldaklar
* T?bbi Cihazlar
* Elektronik Terazi - Yazarkasa
* ATM'ler
* Yang?n Kontrol Sistemleri

Devam sagciftok

images/rocket-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce ul
iso14001acdc ico Saft Akü

Nikel Kadmiyum Ni-Cd Saft Akü modelleri, 20-30 y?l ve üzerinde ömür beklentisine sahip olacak ?ekilde tasarlanmaktad?r.

Ni-Cd Saft Akü modelleri, -50 C ile +55 C s?cakl?k aral???nda çal??abilme teknolojisine sahip olmalar?, ?ok ve vibrasyona dayan?kl?l?k gibi özellikleriyle en zorlu alanlarda tercih sebebi olmaktad?r.

Saft Ni-Cd akü modelleri : FeGenSol, KPL, KPM, KPH, ReGenPro, SRX, MRX, SPL+ SPH, SBLE, SBM ve SBH blok Ni-cd aküler.

Kendi kendine de?arj? çok yava? oldu?undan ?arj edilmeden uzun süre depolanabilmekte yada bekletilebilmektedir.

25-30 Y?ll?k kullan?m ömrüne sahip, Ni-Cd Saft Akü modelleri bu ömrü yakalamak için basit bir bak?m gerektirmektedir.

Saft Nikel Kadmiyum Aküler, akü gücüne ihtiyaç duyuldu?unda ya da aniden ana güç kayna??ndan mahrum kal?nd???nda tamamen güvenilir olarak ve ba??ms?z bir güç kayna?? olarak devreye girmektedir.

Total Energies'in %100 i?tiraki olan Saft Akü'nün dünya genelinde 16 üretim tesisi bulunmaktad?r.

Güvenilirlik, Saft nikel kadmiyum bataryan?n özelliklerinden sadece bir tanesidir.

Devam sagciftok

images/saft-aku.webp
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Akü ?arj Cihaz?

 • AC/DC marka 12BC48N model Akü ?arj Cihaz? mikroi?lemci kontrollü olup, genel kullan?m için tasarlanm??, kullan?c? dostu yap?s? ve program? ile her türlü aküyü güvenle ?arj edebilece?iniz, kolay bak?m özellikleri olan üstün teknoloji akü ?arj cihaz?d?r.

 • 12BC48N ?arj cihaz? kullan?l?rken akü ?arj parametrelerini ayarlaman?za gerek yoktur. Yaln?zca akünüzü ba?lar ve cihaz? akü ?arj? için çal??t?r?rs?n?z. Geri kalan tüm i?lemleri ?arj Cihaz? otomatik olarak yapar.

 • ?arj Cihaz?, akü ?arj evrelerini izleyebilece?iniz bir panele sahiptir. Bu panel üzerinden akü ?arj seviyesini ve hata durumlar?n? gösteren LED lambalar ile Akü ?arj durumunu kontrol edebilirsiniz.

 • 12BC48N 12 Volt ile 48 Volt aras?ndaki tüm aküler için kullan?labilir. 12BC48N grubundaki ?arj Cihazlar? kolay kullan?ml? olup, küçük akülerle birlikte, tak-çal??t?r mant???nda kullan?labilecek ?ekilde tasarlanm??t?r.

 • ?ki a?amal? ?arj program? ile tam otomatik akü ?arj cihaz?d?r.

 • 12BC48N serisinde mikroi?lemci ile tristör kontrolü yap?lmaktad?r. Mikroi?lemcili sistem sayesinde, ak?m gerilim de?erleri programa göre otomatik olarak ayarlan?r ve hiçbir müdahaleye gerek olmaks?z?n akü ?arj edilir.

 • Tristör kontrolü ile son derece h?zl? bir regülasyon gerçekle?tirilir ve ?ebekede meydana gelen voltaj dalgalanmalar?ndan akü etkilenmez.

 • Kullan?c? hatalar?na kar?? tam koruma sa?lar.

 • Akü ?arj Cihaz?n?n ?arj parametreleri üretim a?amas?nda birlikte kullan?laca?? aküye uygun olarak programlan?r.

Devam sagciftok

images/aku-sarj-cihazi-1.gif
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce tseacdc ico SB Akü

SB Akü (SB Battery) modelleri, 5 Y?l ömür beklentili ve 10 Y?l ömür beklentili olarak üretilmekte, 2 y?l garanti ile sat??a sunulmaktad?r. SB Akü modelleri, TSE ve ISO9001 belgelerine sahip olup, a??rl?kl? olarak Kesintisiz Güç Kayna?? (UPS) sistemlerinde tercih edilmekte ve a?a??daki özellikleri sa?lamaktad?r.

SP Serisi

. 6-12 Volt, 0,8-26Ah aras? kapasite seçenekleri
. 5 y?l ömür beklentili
. Tam bak?ms?z, kuru tip (VRLA)
. Stasyoner kullan?mlar için tasarlanm??t?r.

SPL Serisi

. 12 Volt, 7-200Ah aras? kapasite seçenekleri
. 10 y?l ömür beklentili
. Tam bak?ms?z, kuru tip (VRLA)
. Stasyoner kullan?mlar için tasarlanm??t?r.

SPG Serisi

. 12 Volt, 18-250Ah aras? kapasite seçenekleri
. 10 y?l ömür beklentili
. Tam bak?ms?z, silica jel teknolojisi
. Stasyoner kullan?mlar için tasarlanm??t?r.

 • Tamamiyle kapal?, bak?ms?z tip, yüksek performans sa?layan kuru akülerdir.
 • Özel emniyet valfleriyle techiz edilmi?tir ve çok geni? bir ?s? yelpazesinde çal??abilir.
 • Sa?lam ve uygun dizayn yap?s?na sahiptir, uzun ömürlüdür.
 • TSE, ISO 9001 ve CE belgelidir.
 • 2 ve 3 Y?l garanti seçenekleri ile.
Devam sagciftok

images/sb_kuru_aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 tse iso14001acdc ico Select Kuru Akü

SELECT marka Aküler; Kuru Akü ve Jel Akü olarak üretilir. Kuru Aküler; tam kapal?, bak?ms?z, stasyoner tip olup, 5 Y?l ve 10 Y?l ömür beklentili 2 Y?l ve 3 Y?l garantili olarak sat??a sunulmaktad?r. ?çlerinde herhangi bir s?v? elektrolit bulunmad???ndan dik yada yatay her pozisyonda çal??t?r?labilirler. Genel kullan?m amaçlar? sabit tesislerde ( UPS, telefon santralleri, alarm panelleri, enerji santralleri vs. ) enerji sa?lamakt?r. Jel tip aküler; kullan?m yerlerine göre solar tip veya marine tip olarak da adland?r?lmaktad?r ve genellikle denizcilik sektöründe zengin ürün yelpazesiyle alternatif çözümler sunmaktad?r.

 • Acil Ayd?nlatma
 • Alarm Sistemleri
 • Asansör Sanayi
 • Çim Kesme Makinalar?
 • Deniz Araçlar?
 • Denizcilik Ekipmanlar?
 • Do?algaz Da??t?m
 • Güvenlik Sistemleri
 • Güç Aktarma Panolar?
 • Golf Arabalar?
 • Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
 • Elektronik Teraziler
 • Rayl? Sistemler
 • Kesintisiz Güç Kaynaklar?
 • Motorsikletler
 • Otomasyon Sistemleri
 • Portatif Cihazlar
 • Solar Sistemler
 • T?bbi Cihazlar
 • Telefon Santralar?
 • Telekomünikasyon
 • Yazar Kasalar
 • Yang?n Sistemleri
Devam sagciftok

images/select_kuru_aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce tse
iso14001acdc ico Select Jel Akü

Select Jel Akü, tam kapal?, bak?ms?z, stasyoner tip olup, 10 Y?l ömür beklentili 2 Y?l garantili olarak sat??a sunulmaktad?r.
?çlerinde herhangi bir s?v? elektrolit bulunmad???ndan dik yada yatay her pozisyonda çal??t?r?labilirler.
Genel kullan?m amaçlar? sabit tesislerde ( UPS, telefon santralleri, alarm panelleri, gemi ve yatlar, enerji santralleri vs. ) enerji sa?lamakt?r.
Select Jel Aküler, Select Marine Akü olarak da adland?r?lmaktad?r ve genellikle denizcilik sektöründe zengin ürün yelpazesiyle alternatif çözümler sunmaktad?r...

Tüm Kuru Akü ve Jel Akü modellerimizi akü fiyatlar? ile birlikte linkleri t?klayarak görebilirsiniz.

 • Acil Ayd?nlatma
 • Deniz Araçlar? ve Denizcilik Ekipmanlar?
 • Güvenlik ve Yang?n Alarm Sistemleri
 • Güç Aktarma Panolar?
 • Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
 • Kesintisiz Güç Kaynaklar?
 • Otomasyon Sistemleri
 • Solar Sistemler
 • T?bbi Cihazlar
 • Telekomünikasyon
Devam sagciftok

images/select-jel-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001acdc ico Snaider Akü

Snaider Aküler uygun fiyat yüksek kalite anlay??? ile özellikle UPS üreticileri ve Telekom sektörü dikkate al?narak üretilmi?tir.

 • Tam kapal?, bak?ms?z kuru tip akülerdir.
 • Özel emniyet valfleriyle donat?lm??t?r.
 • Çok döngülü çal??ma olana?? vard?r.
 • Yeni jenerasyon AGM VRLA teknolojisi
 • Stasyoner tip olup, yatay ve dikey kullan?ma uygundur.
 • ISO 9001 ve ISO14001 belgelidir.
Devam sagciftok

Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum
acdc ico Sonnenschein Solar Jel Akü

Sonnenschein Solar Jel Akü modelleri Solar ve Solar Block model olarak üretilmektedir.
Yenilenebilir enerji sistemlerinin vazgeçilmezi olan Exide Sonnenschein Solar Jel Aküler, 1200 cycle gibi çok yüksek döngü say?s?na sahiptir.

Dryfit Jel ve VRLA teknoljisine sahip olan Solar Aküler küçük ve orta büyüklükteki solar uygulamalar için idealdir.

Exide, Eurobat onayl? bir firma olup, sürekli arge çal??malar? ve onlarca akü markas? ile hizmet vermektedir.
Devam sagciftok

images/sonnenschein-solar-jel-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Sonnenschein Akü

Sonnenschein Akü modelleri jel tipi elektrolitli olup, tam kapal?, bak?m gerektirmeyen, kur?un asitli akülerdir. Gaz ç?k??? ihmal edilebilir seviyede oldu?undan ayr? bir akü odas? gerektirmezler.

Sonnenschein Akülerin tampon ?arjda 20 °C de beklenen ömürleri 10 y?ld?r. Saha deneyimleri sonucu ömrün 12 y?l? a?t??? tesbit edilmi?tir.

130 y?ll?k bir firma olan Exide firmas?n?n 20 ye yak?n markalar?ndan birisi olan Sonnenschein tüm dünyada çok yo?un bir ilgi görmektedir.

Kendi kendine de?arj? çok yava? oldu?undan ?arj edilmeden stoklama süresi 2 y?la kadar uzayabilmektedir.

Tüm Exide Sonnenschein ürünleri 2 ve 3 y?l garanti seçenekleri ile sat??a sunulmaktad?r.
Devam sagciftok

images/sonnenschein-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Exide Traksiyonel Jel Akü

 • C20 ye göre; 6V 106 Ah ile 6V 270 Ah ve 12V 55 Ah ile 12V 196 Ah aras?nda kapasite seçenekleri
 • Sonnenschein GF-V Jel Akü; Gemi ve yatlar?n?zdaki ?rgat makinalar?, güç makinalar?, ocak, f?r?n, klima, ve vakum makinas? gibi güç gerektiren elektrik gereksinimleriniz için, güvenilir ve üstün teknoloji ile donat?lm?? Traksiyonel Akü modelidir.
 • Alman Exide Motive Power ( Güç Makinalar? ) bölümünün geli?tirdi?i, uzun ömürlü, mükemmel performansl?, yüksek raf ömürlü ve vibrasyona kar?? dayan?kl? bir aküdür.
 • Traksiyonel Dryfit teknolojisi ile kendi kendine de?arj oranlar? minimum seviyededir.
 • Bak?m gerektirmez.
 • Exide Sonnenschein GF-V Jel Akü; GL Germanisher Lloyd sertifikas?na sahiptir. Lloyd sertifikas? denizcilikte önemli bir güvenin ve prestijin sembolüdür.
Devam sagciftok

Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Spark Akü

Spark Akü, VRLA (Valf Regülasyonlu Kur?un-Asit) akü üretiminde dünya çap?nda bilinen güvenilir bir fabrikada üretilmektedir.
Spark Akü; Avrupa, Kuzey ve Orta Amerika, Afrika ve Orta Do?u pazarlar?nda 40 tan fazla ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir.

Ürünlerin kullan?ld??? ba?l?ca sektörler;

 • Kesintisiz güç kaynaklar? (UPS)

 • Telekomünikasyon sistemleri

 • Medikal sistemler

 • Solar sistemler

 • Asansörler

 • Otomat makinalar?

 • ATM makinalar?

 • Yang?n ve h?rs?z alarm sistemleri

 • Oyuncaklar

 • Tart? cihazlar?

Devam sagciftok

images/spark_aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Sprinter Akü

Exide GNB Sprinter Akü modelleri Eurobat onayl?, 10-12 Y?l ömür beklentili k?sa süreler için yüksek watt verebilen AGM tip kuru akülerdir.

Sprinter, özellikle UPS sistemlerinde çok s?k tercih edilen, güvenilir bir Exide markas?d?r.

sprinter akü özellikleri Tahmini Ömür : 10-12 y?l  25°C'de saklan?rsa.
Nominal kapasite : 24-178 Ah  25°C'de.
Izgara Tabakas?.
Akü blo?u.
Valf regulasyonlu kur?un asit akü.
Tam Bak?ms?z.
Özel yüksek ak?m performans.
Geri dönü?ümlü.

?lave Özellikler

* Mükemmel yüksek ak?m performans? ve uzun hizmet ömrü.
* IEC 60896-21/-22 uyumlu.
* Kara, deniz ve hava ta??mac?l???nda sorunsuz ta??mac?l?k (IATA, DGR clause A67)
* EUROBAT S?n?fland?rmada uzun ömür ve yüksek performans.

Sprinter Akü Detaylar?

Exide GNB P ve XP serisi Sprinter akü modelleri hakk?nda daha detayl? bilgi elde etmek için, a?a??daki ürün pdflerini inceleyebilirsiniz.


Web sayfam?zdaki Exide Sprinter Akü Fiyatlar?, referans te?kil etmesi aç?s?ndan payla??lm??t?r.

Lütfen adetli akü talepleriniz için firmam?zdan özel fiyat al?n?z. Stok sorunuz.

Devam sagciftok

images/sprinter-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Topin Akü

TOPIN marka kuru aküler, TP ve TPD (yüksek ak?m kapasiteli) modelleriyle, performans? ve uygun fiyatlar?yla yayg?n bir kullan?ma sahiptir.

Firmam?z Topin Akü Fiyatlar? konusunda rekabetçi bir anlay??la hareket etmektedir. Lütfen adetli akü al?mlar?n?z için yandaki Teklif / Bilgi istiyorum bölümünden Topin Akü Fiyatlar? için talepte bulununuz.

 • Tamamiyle kapal?, bak?ms?z kuru tip akülerdir.
 • Çok geni? bir ?s? yelpazesinde çal??abilir.
 • Emniyet valfleriyle teçhiz edilmi?tir.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Sa?lam ve uygun dizayn yap?s?na sahiptir.
 • Çok döngülü çal??ma imkan?.
 • Yatay, dikey herhangi bir pozisyonda çal??t?r?labilir. Ters çevrilse bile asit s?zd?rmaz.
 • Yeni jenerasyon AGM VRLA teknolojisi Kur?un - Kalsiyum Gaz Rekombinasyonu.
 • Yüksek performans.
 • ISO 9000 belgelidir.
Devam sagciftok

images/topin_aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ceacdc ico Topin Jel Akü

Topin Jel Akü modelleri; so?uk ortam s?cakl?klar?nda daha uzun kullan?m ömrü ve daha iyi performans sa?layan silikon jel teknolojisi ile üretilmektedir.

Topin Jel Akü modelleri özel seperatör ile donat?lm?? olup, tam kapal?, bak?m gerektirmeyen akülerdir.

Topin Jel Akülerin derin de?arj döngüsü AGM aküler ile k?yasland???nda %50 daha fazlad?r.

Yüksek güvenilirlik ve kaliteye sahiptir.

Devam sagciftok

images/topin-jel-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 iso14001acdc ico Akü ?arj Redresörü ( Trifaze )

AC/DC marka Redresör; Do?ru Ak?m Kayna?? ve Akü ?arj cihaz? (Redresör) olarak kullan?labilen, Mikroi?lemci kontrollü, Ç?k?? Gerilimi, Ç?k?? Ak?m?, H?zl? ?arj gerilimi ve h?zl? ?arj zaman? dijital panelinden istenilen de?ere ayarlanabilen, yük ve ???kl? ve kuru kontak uyar? ç?k??? bulunan tam stabilize otomatik Trifaze giri?li Redresör cihaz?d?r..

Redresör Otomasyon Uyar?lar? ( Opsiyon ) Toprak kaçak ak?m koruma anahtar? ve uyar? konta?? / Akü kritik de?arj seviyesi koruma kontaktörü ve uyar? konta?? / ?ebeke anahtar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / akü anahtar? uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / Yük anahtar? uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / Ç?k?? dü?ük gerilim uyar? konta?? ve ???k uyar?s? / ç?k?? yüksek gerilim konta?? ve ???k uyar?s? / ?ebeke yok uyar? konta?? ve ???k uyar?s? / Redresör ar?za uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / A??r? yük uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s? / a??r? ?s? uyar? konta?? ve ???kl? uyar?s?...

 • Mikroi?lemci kontrollü DC Güç Kayna??

 • Sabit voltaj ve sabit ak?m prensibine göre çal??ma

 • Zaman ayarl? h?zl? ?arj özelli?i

 • Ayarlanabilir h?zl? ve nominal ?arj Gerilimleri

 • Ayarlanabilir ç?k?? ak?m?

 • Harici Alarm kontaklar?

 • Modüler yap?

 • ?zole Transformatör ç?k??l?

 • Paralel / Seri Ba?lant?l?

 • Ak?m, gerilim display den izlemeli

 • Dü?ük/yüksek gerilim, A??r? ak?m korumal?

 • K?sadevre korumal?

 • Giri? filtresi

 • Yüksek s?cakl?k korumal?

 • Kontrol paneli

Devam sagciftok

images/aku-sarj-redresoru-2.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Trojan Akü

Trojan Akü, 1925'ten beri Derin Döngülü (Deep Cycle) aküler konusunda dünyan?n lider akü üreticisidir.

Trojan Aküler; golf arabalar?, elektrikli araçlar, zemin temizlik makinalar?, akülü platformlar, elektrikli vinçler, manlift, deniz araçlar?, mobil araçlar ve yenilenebilir enerji için temiz ve güvenilir bir enerji kayna??d?r.

Trojan Akü'lerin ileri Seperator Dizayn?'na ait tescilli markas? Maxguard® ve özel Alpha Plus® press-s?vama formülasyonu aküde daha uzun ömür ve daha yüksek performans sa?lamaktad?r.

Temizlik makinas? imalatç?lar? ve temizlik firmalar? çok iyi bilirler ki; Trojan Akü, dikkat ve titizlik isteyen i?lerde onlara güç verir. Onlar?n hizmetini izleyin ve eski akülerinizi Trojan Aküler ile de?i?tirerek parlakl???n gücünü göstermelerine izin verin.

Trojan; güvenilirlik, dayan?kl?l?k, performans ile birlikte zaman israf?n? önleyerek size daha verimli çal??ma olana?? sa?lar.

Tüm modellerimiz 2 y?l Trojan ve AC/DC garantisi alt?ndad?r.

Trojan hakk?nda daha fazla bilgi için : Trojan resmi web adresini de ziyaret edebilirsiniz.

A?a??dan ilgilendi?iniz modeli seçerek, akü boyutlar?, a??rl???, ilgili ürün pdfi vs. akü ile ilgili daha detayl? bilgilere ula?abilirsiniz. Her her türlü soru, öneri ve teklif iste?iniz ile ilgili firmam?zla ileti?ime geçiniz.
Devam sagciftok

images/trojan-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 iso14001acdc ico Kuru Akü - USB

ULL Serisi USB Aküler;

ULL Serisi USB Aküler, VRLA AGM kuru tip akülerdir. Tam Bak?ms?z özelli?e sahip, kapal? ve s?zd?rmaz yap?dad?rlar. Aküler 10 y?l ömür beklentili olup, güvenilir ve sa?lam yap?s?yla her türlü uygulaman?zda rahatl?kla kullanabilece?iniz TSE, ISO9001 ve ISO14001 belgeli akülerdir. Genellikle hemen her model akü için stoktan teslimat yap?labilmektedir.

GSL Serisi

GSL Serisi AGM (Emdirilmi? Asitli) kuru tip akülerdir. Tam Bak?ms?z özelli?e sahip, kapal? ve s?zd?rmaz yap?dad?rlar. Akülerin ömrü 5 y?ld?r. Güvenilir ve sa?lam yap?s?yla her türlü uygulaman?zda rahatl?kla kullanabilece?iniz ekonomik akülerdir.

GLL Serisi

GLL Serisi 10 y?l ömürlü AGM kuru tip akülerden olu?ur. Tam Bak?ms?z olu?u kullan?m kolayl??? sa?lar. Kapal? ve s?zd?rmaz olmas?; güvenilirli?ini ve sa?laml???n? perçinleyen özellikleridir. Uzun ömürlü ve ekonomik AGM LL Serisi akülerini güvenerek kullanabilirsiniz.
Devam sagciftok

images/usb_kuru_aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 iso14001acdc ico Eltek Valere Redresör

Akülü yada aküsüz olarak kullan?labilen PowerPack Redresör ( DC Güç Kayna?? ) modüllerinin, tüm telekomünikasyon, endüstriyel alanlarda, güç üretim ve da??t?m?nda yüksek performansl? uygulamalar? mevcuttur.

Modüler konsepti ve yüksek ölçeklenebilirlik özelli?i, kullan?c?ya gerçek güç talebine göre ilave modül ekleme veya ç?karma seçene?i sunar. Hot-plug in teknolojisi ile çal??ma esnas?nda kesintiye sebep olmaks?z?n modül de?i?tirilebilme, ekleyebilme ve ç?karabilme özelli?i ile PSR Serisi Redresör modelleri son derece kullan??l? bir tasar?ma sahiptir.

Eltek Valere SMPS Redresör teknik özellikleri ?öyledir:

 • Her bir Redresör modülünün nominal ç?k?? gücü 2700 Watt' t?r.
 • Ayn? tip güç modüleri ile Megawatt seviyelerine kadar güç sa?lama özelli?i.
 • %93 lere varan Yüksek Verim.
 • CAN - bus ile güvenli ileti?im ve kontrol konsepti.
 • 19" sub rack kabine 4 adete kadar modül yerle?ebilmektedir.
 • Çok yüksek performansl? yaz?l?mlar ile desteklenmektedir.
 • Redresör modüllerinin birbirinden ba??ms?z çal??abilmesi özelli?i ile kullan?c?ya maksimum esneklik sa?lar.
 • Güç modüllerinin merkezi geri besleme kontrolörü ile yönetilmesi.
 • Çal??ma esnas?nda yer de?i?tirebilme ve güç art?rabilme özelli?i ( Hot-Plug-in Hot Swap-in teknolojisi ).
 • Normal ve h?zl? ?arj seçenekleri.

Tüm Kuru Akü ve Jel Akü modellerimizi linkleri t?klayarak görebilirsiniz.
Devam sagciftok

images/eltek-valere-redresor.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Varta Akü

Varta Akü Enersy firmas?n?n 10 u a?k?n akü markalar?ndan birisidir. Nickel Cadmium Akü markalar? aras?nda sayg?n bir isim yapm?? olan Varta'y? Enersys sat?n alm??, ürünü daha da geli?tirerek GAZ markas? ile sat??a sunmaktad?r.

Eski ad? Varta olan akülerin baz? modelleri a?a??dad?r. Lütfen daha fazla detay için firmam?z? aray?n?z...


Tüm Kuru Akü ve Jel Akü modellerimizi akü fiyatlar? ile birlikte linkleri t?klayarak görebilirsiniz.

Varta RL akü Nickel Cadmium
Varta RM akü Nickel Cadmium
Varta RN akü Nickel Cadmium
Varta RH akü Nickel Cadmium
Devam sagciftok

images/varta-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Vision Akü

Kuru tip Vision Akü modelleri, 5 Y?l ömür beklentili ve 10 Y?l ömür beklentili olarak üretilmekte, 2 y?l ve 3 y?l garanti seçenekleri ile sat??a sunulmaktad?r.

Vision Akü a??rl?kl? olarak UPS (Kesintisiz Güç Kayna??), alarm ve telekomünikasyon sistemlerinde tercih edilmekte ve a?a??daki özellikleri sa?lamaktad?r.

 • Tamamiyle kapal?, bak?ms?z kuru tip akülerdir.
 • Çok geni? bir ?s? yelpazesinde çal??abilir.
 • Emniyet valfleriyle teçhiz edilmi?tir.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Sa?lam ve uygun dizayn yap?s?na sahiptir.
 • Çok döngülü çal??ma imkan?.
 • Yatay, dikey herhangi bir pozisyonda çal??t?r?labilir. Ters çevrilse bile asit s?zd?rmaz.
 • Yeni jenerasyon AGM VRLA teknolojisi Kur?un - Kalsiyum Gaz Rekombinasyonu.
 • Yüksek performans.
 • CE belgelidir.
 • ISO 9000 belgelidir.
 • 2 y?l standart garantiye sahiptir.
Devam sagciftok

images/vision-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 tse iso14001acdc ico Vision Jel Akü

Vision Jel Akü modelleri Türkiye de AGM Akü modelleri aras?nda güvenilir bir yer edinmi? olup, 12V - 7 Ah ile 12V 230 Ah aras?nda stoklar?m?zda sürekli bulunan özellikle Güne? Enerji Sistemleri ve Rüzgar Enerji sistemleri gibi yenilenebilir enerji sistemlerinde tercih edilmektedir.

CG serisi Vision Jel Akü modelleri ayr?ca telekom, acil ayd?nlatma, Kesintisiz Güç Kayna?? ( UPS ), Kablo TV sistemleri ve Tekerlekli Sandalyelerde de kullan?lmakta ve güvenilirlik konusunda sa?lad??? mü?teri deneyimi ile tüm Türkiye de yo?un bir ilgi ile kar??lanmaktad?r.

CG Serisi Vision Jel Aküler özel seperatör ve silis malzemeleri ile üretilmektedir. Silika-jel yap?s? ile, akü içerisinde elektrolit sabit hale getirilmi?tir. Bu sebeple, AGM yap?daki akülerden %50 daha fazla derin de?arj döngüsü sa?lanmakta, akü ömrü ve a??r? s?cakl?k ko?ullar?nda performans? art?r?lm?? bulunmaktad?r.

Tüm Kuru Akü ve Jel Akü modellerimizi akü fiyatlar? ile birlikte linkleri t?klayarak görebilirsiniz.
Devam sagciftok

images/vision-jel-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 iso14001acdc ico MeanWell Akü ?arj Cihaz?

Meanwell Akü ?arj Cihaz? - MeanWell Redresör

Meanwell Akü ?arj cihazlar?, akünün ömrünü uzatmak ve problemsiz çal??mas?n? sa?lamak için Akü yü üç ad?mda ?arj eder.
1. Ad?m : Akü bo? iken yüksek ak?ml? ?arj,
2. Ad?m : Akü dolmaya yak?nken ak?m? azalt?r ve akünün kaynamas?n? ve ?s?nmas?n? engeller
3. Ad?m : Tampon ?arj ile mA baz?nda ak?m vererek akünün dolu kalmas?n? sa?lar.

AD-55 ve AD-155 Model Akü ?arj Cihazlar? ayn? zamanda UPS Fonksiyonlu olup, AC Enerji var iken hem akü ?arj eder hemde sistemi besler, Enerji kesildi?inde akü kullan?larak sisteme ba?l? olan yük otomatik olarak beslenir. Bu özelli?inden dolay? CCTV Kamera, acil ayd?nlatma sistemleri, yang?n güvenlik sistemleri, h?rs?z alarm sistemleri ve deprem sensörlerinin beslemesinde yo?un olarak kullan?lmaktad?r.


300 W Akü ?arj Cihaz?

600 W Akü ?arj Cihaz?

1000 W Akü ?arj Cihaz?

55 W Akü ?arj Cihaz? ( UPS Fonksiyonlu )

155 W Akü ?arj Cihaz? ( UPS Fonksiyonlu )

Devam sagciftok

images/meanwell-aku-sarj-cihazi-1.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 ce iso14001acdc ico Yuasa Akü

Yuasa Akü ; NP, NPL, SWL, EN, SW ve NPW modelleriyle geni? ürün yelpazesine sahiptir. Yuasa aküler; kalitesi ve yayg?n kullan?mlar?yla siz mü?terilerimizin tercihi olmaya devam etmektedir. Yuasa Akü modelleri 5 Y?l, 10 Y?l ve 10+ Y?l ömür beklentili, 2 Y?l ve 3 Y?l garantili olarak sat??a sunulmaktad?r.

Firmam?z Yuasa Akü Fiyatlar? konusunda rekabetçi bir anlay??la hareket etmektedir. Lütfen adetli akü al?mlar?n?z için yandaki Teklif / Bilgi istiyorum bölümünden Yuasa Akü Fiyatlar? için talepte bulununuz.

Yuasa Akü Özellikleri

 • Yuasa Akü modelleri, tamamiyle kapal?, bak?ms?z tip Akülerdir.
 • Çok geni? bir ?s? yelpazesinde çal??abilir.
 • Özel alçak bas?nçl? emniyet valfleriyle teçhiz edilmi?tir.
 • Tampon ?arjda ya da çoklu döngülü ?arjda çal??maya müsaittir.
 • Tamamen oksijen rekombinasyonuyla çal??t???ndan gaz s?zd?rmaz.
 • ?ç direnci dü?ük olup, rafta beklemede kay?plar? son derece dü?üktür.
 • Stasyoner Tip Akü olup, TS 1352 ve ISO 9001 belgelidir.
Devam sagciftok

images/yuasa-aku.jpg
Daha Fazla Bilgi

teklif Teklif/Bilgi İstiyorum

iso9001 tse iso14001


Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi