|
AC/DC sagciftok Kesintisiz Güç Kaynağı sagciftok UPS Detayı

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 UPSon-33M Kesintisiz Güç Kaynağı

UPSon-33M Serisi UPS; PWM, IGBT ve OnLine UPS teknolojisi ile üretilmi?, sinüs dalga ç?k??? veren, mikroi?lemci kontrollü, statik By-Pass'l? ve geli?mi? haberle?me seçenekleri ile donat?lm?? 3 faz giri? 3 faz ç?k??l? cihazlard?r.

Ç?k???nda galvanik izolasyon trafosu bulundu?u için özellikle hastane, veri depolama ve bilgi i?lem merkezleri ve hassas elektronik cihazlar?n oldu?u yerlerde tercih edilmektedirler.

Trafolu yap?lar?ndan dolay?, IGBT Rectifierl? sistemlere göre verimleri dü?ük ve daha a??r ve büyük yap?dad?rlar. Ve di?er UPSler ile k?yasland???nda daha pahal?d?rlar.
orange2arrow Mikroi?lemci Kontrollü Çift Çevrim (AC/DC/AC) OnLine Teknoloji
orange2arrow Gerçek Sinüzoidal Ç?k?? Gerilim Dalga ?ekli
orange2arrow PWM ve IGBT Teknolojisi ile Yüksek Verim
orange2arrow Galvanik izolasyon (Ç?k?? Transformatörlü)
orange2arrow A??r? Yük veya Kesintisiz Güç Kayna?? (UPS) Ar?zas? Durumunda Kesintisiz Statik By-Pass
orange2arrow Kesintisiz Güç Kayna?? ( KGK )'n? ?ebekeden ve Yükten izole eden bak?m By-Pass ?alteri,
orange2arrow LCD Ekran Arac?l??? ile Giri?, Ç?k??, Akü, Yük ve Çal??ma Durumu Bilgilerini görüntüleyebilme,
orange2arrow Geçmi?e ait 100 Adet Ar?zay? Kaydedebilme ve görüntüleyebilme,
orange2arrow RS-232/485 Protokolü ile Bilgisayar Taraf?ndan izleme ve Kontrol
orange2arrow SNMP Modülü ile Internet Üzerinden izleme ve Kontrol (Opsiyonel)
orange2arrow %100 Yerli Tasar?m ve Üretim,
orange2arrow Genel Özelliklerde iste?e Ba?l? De?i?iklikler,
orange2arrow Uzaktan izleme paneli ile izleme vekontrol (Opsiyonel)
orange2arrow 2 YIL Kuru Tip Aküler dahil, Tam Garanti,
orange2arrow 10 Y?l Yedek parça Garantisi,
orange2arrow ?stanbul, Ankara ve ?zmir için 1-4 saat, istanbul d??? için 4-24 saat servis garantisi,UPSon 33M serisi Kesintisiz Güç Kayna?? modellerimiz, mü?terilerimizin talebi do?rultusunda Avrupa Eurobat onayl? Yuasa Aküler ile desteklenebilmekte ve makul bir fiyat fark?yla 3 Y?l garanti de verilebilmektedir.

Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Ürün Detayları

icon_table 10 kVA UPS
icon_table 15 kVA UPS
icon_table 20 kVA UPS
icon_table 30 kVA UPS
icon_table 40 kVA UPS
icon_table 60 kVA UPS
icon_table 80 kVA UPS
icon_table 100 kVA UPS
icon_table 120 kVA UPS
icon_table 150 kVA UPS
icon_table 160 kVA UPS
icon_table 200 kVA UPS
icon_table 250 kVA UPS
icon_table 300 kVA UPS
icon_table 400 kVA UPS
icon_table 500 kVA UPS
icon_table 600 kVA UPS

IGBT VE PWM TEKNOLOJİSİ

Eviricide yarı iletken teknolojisinin ürünü olan IGBT kullanılmaktadır. IGBT teknolojisi ve PWM (Darbe Genlik Modülasyonu) teknolojisi sayesinde evirici verimi ile işlevselliği maksimum düzeyde arttırılmıştır ve doğrusal olmayan yüklerin sorunsuz bir şekilde beslenmesi sağlanmıştır.

 

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ

Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) ’nın çalışması ve korunması için gerekli tüm ölçüm, kumanda, panel fonksiyonları, uzaktan izleme, haberleşme, kalibrasyon işlemleri ve otomatik akü testi mikroişlemci ile yapılmaktadır.

Ayrıca senkronizasyon işleminin daha kararlı ve güvenilir olarak yapılması için evirici ünitesinde de mikroişlemci kullanılmaktadır. Böylelikle Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) giriş frekansındaki düzensizliklerden en az etkilenir hale getirilmiştir ve jeneratörle uyum içinde çalışması sağlanabilmiştir.

 

LCD ÖN PANEL

Mikroişlemci kontrollü arabirim sayesinde ön panelde cihazın çalışma durumu, cihazdaki giriş-çıkış değerleri (gerilim, akım, frekans) akü gerilimi, yüklenme oranı ve By-Pass gerilimleri gibi parametreler okunabilmekte ve kalibre edilebilmektedir. Ayrıca ön panelden Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) ’na ait uyarı ve alarmlar alınabilmekte ve geçmişe ait hata bilgilerine ulaşılabilmektedir.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ( KGK )’NIN UZAKTAN İZLENMESİ VE KUMANDASI

Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) sistemi RS-232 protokolü ile firma tarafından temin edilecek bir yazılım aracılığıyla bilgisayar üzerinden izlenebilir, SNMP modülü ile de bir bilgisayara gerek olmadan LAN veya WAN üzerinden TCP/IP protokolü aracılığıyla uzaktan izlenebilir ve kumanda edilebilir. Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) ön panel fonksiyonları RS-232 veya RS-485 protokolü kullanılarak uzaktan izleme paneli ile izlenebilmeli ve kumanda edilebilmektedir.

 

GALVANİK İZOLASYON

İzole çıkış trafosu, galvanik izolasyon sağlar. Çıkış trafosu olmayan bir Kesintisiz Güç Kaynağ ( KGK ) 'ında herhangi bir sebeple evirici katında kullanılan IGBT'lerde bir kısadevre olduğunda Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) ’nın beslediği kritik yükler yüksek DC gerilim ile karşı karşıya kalır ve onarılması güç arızalar oluşabilir.

Ayrıca galvanik izolasyon trafosu girişte olabilecek faz, nötr, hatlarındaki gerilim sıçramaları, elektriksel gürültü vs. gibi problemleri çıkışa yansıtmamasıdır. Örneğin bir yıldırım düşmesi sonucu oluşan ve hat boyunca ilerleyen elektriksel parazitler izolasyon trafosundan geçemeyeceği için yüke zarar veremeyecektir. Bu nedenle Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) ’nın çıkışında galvanik izolasyon trafosu kullanılması beslediği sistemler açısından daha güvenilir olacaktır.

 

DOĞRULTUCU VE AKÜ ŞARJ BİRİMİ

Doğrultucu ve akü şarj ünitesi üç fazlı, tam kontrollü köprü doğrultucu ile yapılmaktadır. Şebeke gerilimi bu doğrultucu ile DC gerilime çevrilmekte doğrultucu gücü evirici bölümünü tam yükte sürekli besleyecek kapasitede ve aynı anda boş olan akü grubunu şarj edebilmektedir. Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) 'nın aşırı yüklendiği süreler boyunca da sorunsuz çalışabilmektedir. Akü grubunun şarjı sırasında şarj akımı sınırlaması ve akü kapasitesine göre uygun akım değerine ayarlanabilme özelliği mevcuttur. Akü şarj gerilimi akü ortam sıcaklığına bağlı olarak otomatik değişebilmektedir. Akü grubuna istendiğinde her deşarjdan sonra dengeleme şarjı uygulanabilir ve belirlenen süre sonunda otomatik olarak normal gerilimle şarj etmeye dönülebilmektedir.

 

DİNAMİK CEVAP

Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkışına bağlı yüklerin Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) kapasitesinin %100’ü ve %0’ı arası değişimlerinde Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkış gerilim değişimi %5’in altındadır.

 

TOPARLANMA ZAMANI

Dinamik yük değişimlerinde Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkış geriliminin %1’lik sınırlar içerisine giriş süresi 40 milisaniyenin altıdadır.

 

STATİK TRANSFER

Statik By-Pass ünitesinde statik AC anahtarlar olarak SCR’ler kullanılmıştır ve Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkışına evirici gerilimi veya By-Pass gerilimi sürekli bu statik AC anahtarlar üzerinden aktarılmaktadır. Bu sayede eviricinin aşırı yüklenmesi veya arızalanması durumunda Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkış geriliminin kesilmemesi için statik By-Pass devresi ile yedek AC gerilim kaynağından Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkışına gerilim kesintisiz aktarılır.

 

MEKANİK TRANSFER

Herhangi bir arıza veya bakımda Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkışına bağlı kritik yükleri şebeke hattına aktarılabilir.

 

AŞIRI YÜK KAPASİTESİ VE KISA DEVRE KORUMASI

Kullanılan güç elemanlarının değerleri Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkışının akım kapasitesinin %200’ü kadar akımı taşıyabilecek değerde seçilmiştir. Eviricide kullanılan IGBT’ler aşırı yük ve kısa devreye karşı elektronik olarak korunmaktadır. Ayrıca evirici güç yarı iletkenleri hızlı sigortalarla korunmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir güç yarı iletkeninin kaybı zincirleme arızalara yol açmamaktadır.

UPS Teknik Özellikleri

Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi