|
AC/DC sagciftok Kesintisiz Güç Kaynakları

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spacer1

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 AC/DC Kesintisiz Güç Kaynakları


 UPSon sinus 5 kVA - 6 kVA - 10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı

Sinus Serisi Online UPS modelleri,
PWM ve IGBT teknolojisi ile üretilmi?, geli?mi? haberle?me seçenekleri ile donat?lm??, 1 faz giri? 1 faz ç?k??l? Online Kesintisiz Güç Kaynaklar?'d?r. Yüke göre de?i?ebilen geni? giri? gerilim aral???, ?ebeke yokken aküden ba?latabilme ve enerji verimlili?i sa?layan Giri? Güç Faktörü Düzeltmesi (PFC) özelli?i ile hassas cihazlar?n?z?n güvencesidir... Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler

    5 kVA UPS            6 kVA UPS          10 kVA UPS Monofaze Giri?li - Monofaze Ç?k??l? Kesintisiz Güç Kaynağı

11M Serisi; IGBT ve IPM teknolojisi ile üretilmi?, 1 faz giri? 1 faz ç?k??l? tam Sinüs OnLine UPS modelimizdir.
Mikroi?lemci kontrollü yap?s? ve ak?ll? sürücü teknolojisi ile yüksek güvenilirlik sa?layan, Double Conversion (AC/DC/AC) yap?da olan 11M serisi; a??r? yük ve ar?za durumunda kesintisiz statik ByPass özelli?i, KGK'y? ?ebekeden ve yükten izole eden bak?m bypass ?alteri, galvanik izolasyon ve geli?mi? haberle?me seçenekleri ile donat?lm??, bir UPS'tir. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler

    7,5 kVA UPS             10 kVA UPS           15 kVA UPS Trifaze Giri? - Monofaze Ç?k?? Kesintisiz Güç Kaynağı

31M Serisi ; PWM ve IGBT teknolojisi ile üretilmi?, sinüs dalga ç?k??? veren, 3 faz giri? 1 faz ç?k??l? OnLine modelimizdir.
2 ve 3 y?l garanti seçenekleri ile sunulan ürünümüz, ç?k?? izolasyon trafosu ile yüksek güvenlik sa?lar. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler

10 kVA UPS       15 kVA UPS        20 kVA UPS        30 kVA UPS UPSon-33M Kesintisiz Güç Kaynağı

33M Serisi; PWM ve IGBT teknolojisi ile üretilmi?, tam sinüs dalga formunda ç?k?? veren, 3 faz giri? 3 faz ç?k??l? UPS'lerdir.
Mikro i?lemci kontrollü çift çevrim teknolojisi, UPS ar?zas? yada a??r? yük durumlar?nda kesintisiz statik ByPass, KGK'y? ?ebekeden ve yükten izole eden Bak?m ByPass ?alteri, Galvanik izolasyon ve geli?mi? haberle?me seçenekleri ile donat?lm??, yüksek teknoloji ürünü Kesintisiz Güç Kayna??'d?r. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 UPSon 300 High Kesintisiz Güç Kaynağı

300 High Serisi; PWM ve IGBT teknolojisi ile üretilmi?, tam sinüs dalga formunda ç?k?? veren, 3 faz giri? 3 faz ç?k??l? UPS'lerdir.
Mikro i?lemci kontrollü çift çevrim teknolojisi, UPS ar?zas? yada a??r? yük durumlar?nda kesintisiz statik ByPass, KGK'y? ?ebekeden ve yükten izole eden Bak?m ByPass ?alteri, Galvanik izolasyon ve geli?mi? haberle?me seçenekleri ile donat?lm??, yüksek teknoloji ürünü Kesintisiz Güç Kayna??'d?r. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 UPSon T1 Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

Gerçek OnLine KGK tasar?m?
Mikroi?lemci ve DSP kontrollü tam güvenilirlik
Giri? güç faktörü düzeltme (PFC) ile enerji verimlili?i
A??r? gerilim ve frekans dalgalanmas? korumas?
Uluslararas? ve yerel standartlara uygunluk
Jeneratör yerine tercih edilebilecek e?siz bir UPS. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler

    6 kVA UPS          10 kVA UPS UPSon MP1 Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

MP serisi Kesintisiz Güç Kaynaklar?; voltaj dü?sün, yükselsin, olsun yada olmas?n sürekli 220 VAC / 50 Hz. ç?k?? vererek sistemlerinizde tam koruma sa?lar.
Mikroi?lemci kontrollü yap? ve geli?mi? elektronik korumalar? ile tam güvenilirlik sa?lar...
Güç faktörü düzeltme ile enerji verimlili?i,
?ebeke yokken çal??t?r?labilme özelli?i,
Aç?l??ta otomatik test özelli?i,
ve 0,9 ç?k?? güç faktörü ile
Jeneratör yerine tercih edilebilecek e?siz bir UPS'tir. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler

    1 kVA UPS          2 kVA UPS          3 kVA UPS UPSon T3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

Gerçek On-Line tasar?m,
Mikroi?lemci ve DSP kontrollü,
Giri? güç faktörü düzeltme (PFC) ile enerji verimlili?i,
?ebeke yokken çal??t?r?labilme özelli?i,
A??r? gerilim ve frekans dalgalanmas? korumas?,
Yük ve akü kapasitesi göstergesi,
2 Y?l Standart ve 3 Y?l Ko?ullu Garanti seçene?i. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler

    10 kVA UPS          15 kVA UPS         20 kVA UPS UPSon Sinus Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

Sinus Serisi, PWM ve IGBT teknolojisi ile üretilmi?, sinüs dalga ç?k??? veren, 1 faz giri? 1 faz ç?k??l? son derece be?enilen bir ürünümüzdür. Yüke göre de?i?ebilen geni? giri? gerilim aral???, ?ebeke yokken aküden ba?latabilme ve enerji verimlili?i sa?layan Giri? Güç Faktörü Düzeltmesi (PFC) ile medikal cihazlar, foto?raf bask? cihazlar?, multimedya bilgisayarlar ve tüm elektrikli ofis cihazlar?n?z?n güvencesidir. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 BB Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

  • LCD gösterge - Mimic diyagram
  • Gerçek online çift çevrim tasar?m
  • Üç Düzeyli Evirici
  • Yüksek ve kararl? online çal??ma verimi
  • Statik bypass
  • A??r? yük, k?sa devre, y?ld?r?m ve dalgalanma korumas?
  • Yüksek giri? gerilim tolerans? (±%25)
  • Güç ar?za olaylar?n? kay?t alt?na alma
  • Akü kapasitesi, ve yük göstergesi
Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 AL Serisi 2-3 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı

AL Serisi ; yüksek teknoloji ürünü olup, Türk Mal?d?r. %94'e kadar verime sahip olan AL serisi 2 ve 3 y?l garanti seçene?i ile sat??a sunulmaktad?r.
Mikroi?lemci kontrolü, LCD ön panel göstergeli
Aküden ba?lat?labilme özelli?i
Gerçek online çift çevrim tasar?m
Geni? giri? gerilim aral???
A??r? yük ve k?sa devre korumas?
Enerji tasarrufu (uyku modu)
Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 AS Serisi 6-10 kVA UPS Kesintisiz Güç Kaynağı

AS serisi UPSler ; Yerli üretim olup, yüksek verimli ( %94 e kadar ) ve çok geni? giri? gerilim aral???na sahip ( ± %25 ), Sinüs dalga ç?k??l?, dü?ük yat?r?m ve i?letme maliyeti ile çok k?sa sürede maliyetini kar??lama olana?? sunar...

Mikroi?lemci kontrollü, LCD kullan?c? paneli ve LED çal??ma modu göstergelidir. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 C Serisi 15-20-30-40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı

3 Faz Giri? 3 Faz Ç?k??l? UPSon C Serisi, ileri teknoloji ve yüksek güvenilirli?e sahip Kesintisiz Güç Kayna?? modelimizdir.
IGBT'lerden olu?an do?rultucu ve evirici katlar?, dü?ük Giri? Ak?m Toplam Harmonik Bozulmas? ve yüksek Güç Katsay?s?na (PF0.99) sahip UPSon C Serisi; 10 kVA - 120 kVA güç aral???nda üretilebilmekte ve 6 adete kadar paralel olarak çal??abilmektedir. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 D Serisi 60-300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı

Kesintisiz Güç Kaynaklar?, teknolojinin h?zla ilerlemesi ve sistem uygulamalar?n?n karma??k bir yap? almas?ndan dolay? art?k bir zorunluluk haline gelmi?tir. UPSon D Serisi, yüksek performans? ve uzun ömürlü yap?s? ile bu ihtiyaca yan?t verebilecek yap?da bir Kesintisiz Güç Kayna??'d?r.
Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 AC/DC UPSon Cyclone Kesintisiz Güç Kaynağı

Cyclone model UPS'ler; 3 faz giri? 3 faz ç?k??l?, yüksek teknoloji kullan?larak üretilmi? modelimizdir. IGBT Rectifier ve invertöründe ise IPM ve IGBT teknolojisi kullan?lm??t?r.
Cyclone Serisi; yüksek giri? güç faktörü ve dü?ük giri? ak?m harmonik bozunumuna (THDI) sahip, Mikroi?lemci kontrollü, Online Double Conversion özelliklerine sahiptir. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 CL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

CL serisi ile ilgili bilgiler gelecek. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 UPSon 100 Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

100 serisi içerik k?sm? Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 UPSon BC Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

BC Serisinin; %95 e varan verimi, ileri teknolojisiyle geni? kullan?m alan?na sahip olmas?, yüksek güvenilirli?i ve fonksiyonel yap?s? en önemli özelliklerinden birkaç?d?r.
IGBT'lerden olu?an do?rultucu ve invertör katlar? ile dü?ük giri? ak?m toplam harmonik bozulmas? ve yüksek Güç Katsay?s?na sahip olan BC Serisi, 10 kVA - 15 kVA ve 20 kVA güçlerinde üretilmektedir. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 DS Power Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

Günümüzde elektrikli ve elektronik cihazlar oldukça hassast?r. Bu nedenle hata kabul etmeyecek güvenlik uygulamalar?n? gerektirecek yap?da üretilmektedirler. DS Power serisi UPS modellerimiz, uzun ömürlü ve yüksek performansl? ürünler olarak de?erli mü?terilerimizin be?enisine sunulmu?tur..

DS Power Serisi UPS'ler ; Digital Signal Processor ( DSP ) ve IGBT teknolojisi kullan?larak Türkiye'de üretilmektedirler. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik Özellikler
 Easy UPS SRV Serisi APC Kesintisiz Güç Kaynağı

APC SRV Serisi UPS, küçük ve orta büyüklükteki i?letmelerin düzenli olmayan güç ko?ullar?nda ihtiyaç duyduklar? kesintisiz ve güvenilir gücün sa?lanmas? için geli?tirilmi? çok yönlü bir UPS?dir. Yüksek kalitesi ve uygun maliyeti ile; Sistem odalar?, Sunucular ve T?bbi laboratuvarlar gibi farkl? kullan?m alanlar?na hitap etmek ve geni? gerilim aral???nda çal??mak için tasarland?. Devamı sagciftok

Kesintisiz Güç Kaynağı
Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Teknik ÖzelliklerAna Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi