|
AC/DC sagciftok Kesintisiz Güç Kaynağı sagciftok UPS Detayı

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 C Serisi 15-20-30-40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı

UPSon C Serisi Kesintisiz Güç Kayna?? (KGK)

*?leri Teknoloji
*Dü?ük Maliyet
*Mü?teri Memnuniyeti

UPSon C serisi KGK'n?n Avantajlar?:

?leri teknolojisiyle geni? kullan?m alan?na sahip olmas?, yüksek güvenilirli?i, yüksek verimi ve fonksiyonel yap?s? C-Compact Serisi Kesintisiz Güç Kayna??'n?n özelliklerinden birkaç?d?r.
IGBT'lerden olu?an do?rultucu ve evirici katlar?, Dü?ük Giri? Ak?m Toplam Harmonik Bozulmas? ( THDi %4 ), yüksek Güç Katsay?s?na (PF0.99) sahip AC/DC C Serisi KGK, 20 kVA - 160 kVA güç aral???nda üretilebilmekte ve ileri teknolojisi sayesinde 6 adete kadar paralel olarak çal??abilmektedir.

Güç Katsay?s? Düzeltme i?levli IGBT'li Do?rultucu:

Geli?mi? teknoloji ürünü IGBT'lerden olu?an do?rultucu. giri? güç katsay?s?n?n yüksek (0.99) ve giri? ak?m toplam harmonik bozulmas? dü?ük (THDi %4) olmas?n? sa?lamaktad?r. Bu üstün özellikler enerji tasarrufu sa?layarak elektrik faturan?z? dü?ürmektedir. Ayr?ca ?ebekeden temiz ve sinüsoidal dalga ?ekline sahip ak?m çekilmesi, ?ebeke gerilimini bozmayarak ?ebekeden beslenen di?er yüklerin sa?l?kl? olarak çal??mas?na olanak sa?lamaktad?r.

3 Faz Giri? 3 Faz Ç?k??l? Kesintisiz Güç Kayna?? modellerimizden birisi olan C serisi özellikle Okul, Hastane ve küçük sanayi i?letmelerinde tercih edilmektedir.

C serisi UPS'ler standart olarak 2 Y?l garanti ile sat??a sunulmaktad?r. Mü?terilerimizin talebi do?rultusunda Avrupa Eurobat onayl? Yuasa veya Exide Sprinter marka aküler ile desteklenmek suretiyle ve makul bir fiyat fark?yla 3 Y?l garanti de verilebilmektedir.

Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Ürün Detayları

icon_table 10 kVA UPS
icon_table 15 kVA UPS
icon_table 20 kVA UPS
icon_table 30 kVA UPS
icon_table 40 kVA UPS
icon_table 60 kVA UPS
icon_table 80 kVA UPS
icon_table 100 kVA UPS
icon_table 120 kVA UPS
icon_table 150 kVA UPS
icon_table 160 kVA UPS

UPS Teknik Özellikleri

Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi