|
AC/DC sagciftok Kesintisiz Güç Kaynağı sagciftok UPS Detayı

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 Monofaze Giri?li - Monofaze Ç?k??l? Kesintisiz Güç Kaynağı

7,5 kVA UPS - 10 kVA UPS - 15 kVA UPS - 20 kVA UPS
UPSon-11M Serisi Monofaze Giri?li - Monofaze Ç?k??l? Kesintisiz Güç Kaynaklar?, PWM, IGBT ve On-Line teknolojisi ile üretilmi?, sinüs dalga ç?k??? veren, mikroi?lemci kontrollü, statik By-Pass'l? ve geli?mi? haberle?me seçenekleri ile donat?lm?? 1 faz giri? 1 faz ç?k??l? cihazlard?r.
i_orange_2arrow Mikroi?lemci Kontrollü Çift Çevrim (AC/DC - DC/AC) On-Line UPS Teknolojisi
i_orange_2arrow Gerçek Sinüsoidal Ç?k?? Gerilim Dalga ?ekli
i_orange_2arrow IGBT ve IPM Teknolojisi ile Yüksek Verim
i_orange_2arrow Galvanik ?zolasyon (Ç?k?? Transformatörlü)
i_orange_2arrow A??r? Yük veya Kesintisiz Güç Kayna?? Ar?zas? Durumunda Kesintisiz Statik By-Pass
i_orange_2arrow Kesintisiz Güç Kayna?? (KGK)'n? ?ebekeden ve Yükten ?zole Eden Bak?m By-Pass ?alteri
i_orange_2arrow 2 Sat?r 16 Karakter LCD Ekran Arac?l??? ile Giri?, Ç?k??, Akü, Yük, Alarm ve Çal??ma Durumu Bilgileri
i_orange_2arrow Geçmi?e Ait 200 Adet Ar?za ve Alarm Bilgisini tarih/saat bilgisi ile birlikte Kaydedebilme, izleyebilme.
i_orange_2arrow ?ebeke Voltaj?n?n olmad??? zamanlarda bile UPS i aküden çal??t?rabilme ( Cold Start ).
i_orange_2arrow UPS ar?za ve çal??ma durumundaki de?i?iklikleri e-posta yoluyla bildirebilme.
i_orange_2arrow RS232/485 Protokolü ile Bilgisayar Taraf?ndan ?zleme ve Kontrol
i_orange_2arrow SNMP Modülü ile Internet Üzerinden ?zleme ve Kontrol (Opsiyonel)
i_orange_2arrow %100 Yerli Tasar?m ve Üretim
i_orange_2arrow Genel Özelliklerde ?ste?e Ba?l? De?i?iklikler
i_orange_2arrow Uzaktan ?zleme Paneli ile ?zleme ve Kontrol (Opsiyonel)
i_orange_2arrow 2 YIL Kuru Tip Aküler dahil, Tam Garanti,
i_orange_2arrow 10 Y?l Yedek parça Garantisi,
i_orange_2arrow ?stanbul için 1-4 saat, istanbul d??? için 4-24 saat servis garantisi,

Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Ürün Detayları

icon_table 7,5 kVA UPS
icon_table 10 kVA UPS
icon_table 15 kVA UPS

IGBT VE PWM TEKNOLOJİSİ
Eviricide yarı iletken teknolojisinin ürünü olan IGBT kullanılmaktadır. IGBT teknolojisi ve PWM (Darbe Genlik Modülasyonu) teknolojisi sayesinde evirici verimi ile işlevselliği maksimum düzeyde arttırılmıştır ve doğrusal olmayan yüklerin sorunsuz bir şekilde beslenmesi sağlanmıştır.

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ

Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) ’nın çalışması ve korunması için gerekli tüm ölçüm, kumanda, panel fonksiyonları, uzaktan izleme, haberleşme, kalibrasyon işlemleri ve otomatik akü testi mikroişlemci ile yapılmaktadır.

Ayrıca senkronizasyon işleminin daha kararlı ve güvenilir olarak yapılması için evirici ünitesinde de mikroişlemci kullanılmaktadır. Böylelikle Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) 'nın giriş frekansındaki düzensizliklerden en az etkilenir hale getirilmiştir ve jeneratörle uyum içinde çalışması sağlanabilmiştir.

LCD ÖN PANEL

Mikroişlemci kontrollü arabirim sayesinde ön panelde cihazın çalışma durumu, cihazdaki giriş-çıkış değerleri (gerilim, akım, frekans) akü gerilimi, yüklenme oranı ve By-Pass gerilimleri gibi parametreler okunabilmekte ve kalibre edilebilmektedir. Ayrıca ön panelden Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) ’na ait uyarı ve alarmlar alınabilmekte ve geçmişe ait hata bilgilerine ulaşılabilmektedir.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ( KGK ) ’NIN UZAKTAN İZLENMESİ VE KUMANDASI

Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) sistemi RS-232 protokolü ile firma tarafından temin edilecek bir yazılım aracılığıyla bilgisayar üzerinden izlenebilir, SNMP modülü ile de bir bilgisayara gerek olmadan LAN veya WAN üzerinden TCP/IP protokolü aracılığıyla uzaktan izlenebilir ve kumanda edilebilir. Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) 'nın ön panel fonksiyonları RS-232 veya RS-485 protokolü kullanılarak uzaktan izleme paneli ile izlenebilmeli ve kumanda edilebilmektedir.

GALVANİK İZOLASYON

İzole çıkış trafosu, galvanik izolasyon sağlar. Çıkış trafosu olmayan bir Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) 'nda herhangi bir sebeple evirici katında kullanılan IGBT'lerde bir kısadevre olduğunda Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) ’nın beslediği kritik yükler yüksek DC gerilim ile karşı karşıya kalır ve onarılması güç arızalar oluşabilir.

Ayrıca galvanik izolasyon trafosu girişte olabilecek faz, nötr, hatlarındaki gerilim sıçramaları, elektriksel gürültü vs. gibi problemleri çıkışa yansıtmamasıdır. Örneğin bir yıldırım düşmesi sonucu oluşan ve hat boyunca ilerleyen elektriksel parazitler izolasyon trafosundan geçemeyeceği için yüke zarar veremeyecektir. Bu nedenle Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) ’nın çıkışında galvanik izolasyon trafosu kullanılması beslediği sistemler açısından daha güvenilir olacaktır.

DOĞRULTUCU VE AKÜ ŞARJ BİRİMİ

Doğrultucu bir fazlı, tam dalga kontrolsüz köprü doğrultucu ile yapılmaktadır. Şebeke gerilimi bu doğrultucu ile DC gerilime çevrilmekte ve kontrolsüz doğrultucunun başlangıç akımının sınırlandırılması amacı ile her ilk çalışmada soft-start (yumuşak kalkış) özelliği mevcuttur. Doğrultucu gücü evirici bölümünü sürekli besleyecek kapasitededir ve Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) 'na aşırı yüklendiği süreler boyunca da sorunsuz çalışabilmektedir.

Akü şarj ünitesi doğrultucudan bağımsız ayrı bir ünitedir. Akü şarj ünitesinin gerilimi akü sayısına göre tespit edilmiş sabit ve kararlı bir genliktedir. Akü şarj akımı akü kapasitesine göre uygun değerde sınırlandırılmıştır.

DİNAMİK CEVAP

Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkışına bağlı yüklerin Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) kapasitesinin %100’ü ve %0’ı arası değişimlerinde Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkış gerilim değişimi %5’in altındadır.

TOPARLANMA ZAMANI

Dinamik yük değişimlerinde Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkış geriliminin %1’lik sınırlar içerisine giriş süresi 40 milisaniyenin altıdadır.

STATİK TRANSFER

Statik By-Pass ünitesinde statik AC anahtarlar olarak SCR’ler kullanılmıştır ve Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkışına evirici gerilimi veya By-Pass gerilimi sürekli bu statik AC anahtarlar üzerinden aktarılmaktadır. Bu sayede eviricinin aşırı yüklenmesi veya arızalanması durumunda Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) 'nın çıkış geriliminin kesilmemesi için statik By-Pass devresi ile yedek AC gerilim kaynağından Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) 'nın çıkışına gerilim kesintisiz aktarılır.

MEKANİK TRANSFER

Herhangi bir arıza veya bakımda Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) çıkışına bağlı kritik yükleri şebeke hattına aktarılabilir.

AŞIRI YÜK KAPASİTESİ VE KISA DEVRE KORUMASI

Kullanılan güç elemanlarının değerleri Kesintisiz Güç Kaynağı ( KGK ) 'nın çıkışının akım kapasitesinin %200’ü kadar akımı taşıyabilecek değerde seçilmiştir. Eviricide kullanılan IGBT’ler aşırı yük ve kısa devreye karşı elektronik olarak korunmaktadır. Ayrıca evirici güç yarı iletkenleri hızlı sigortalarla korunmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir güç yarı iletkeninin kaybı zincirleme arızalara yol açmamaktadır.

UPS Teknik Özellikleri

    7,5 kVA UPS             10 kVA UPS           15 kVA UPS

Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi