|
AC/DC sagciftok Kesintisiz Güç Kaynağı sagciftok UPS Detayı

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 DS Power Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

Teknoloji h?zla geli?iyor.
Günümüzde elektrikli ve elektronik cihazlar oldukça hassas olup, hata kabul etmeyecek güvenlik uygulamalar? gerektirecek yap?dad?r. Bu nedenle UPSon DS Power Serisi UPS; modellerimiz, uzun ömürlü ve yüksek performansl? ürünler olarak üretilmi?tir.

UPSon DS Power serisi UPS'ler; ad?ndan da anla??laca?? gibi Digital Signal Processor (DSP) teknolojisini kullan?r.

UPSon DS Power serisi ; verimlilik, güvenilirlik ve fonksiyonellik bak?mlar?ndan eski analog teknolojiler ile k?yaslanamayacak kadar ileri teknoloji ile üretilmi?tir.

DSP teknolojisi, UPSler için son derece önemli olan MTBF'de çok önemli bir art?? yapmakla beraber, ayn? zamanda DSP'nin çok yüksek h?zda, do?ru olarak sinyalleri i?leme yetene?i ile tüm UPS alt sistemlerinin büyük ölçüde artt?r?lm?? hassasiyet ile kontrol edilmesine olanak sa?lar.

Tüm Kesintisiz Güç Kayna?? modellerimizde oldu?u gibi, DS Power serisinde de mü?terilerimizin talepleri do?rultusunda avrupa Eurobat sertifikal? ve 12 Y?l ömür beklentili tam bak?ms?z kuru tip aküler veya Uzakdo?u kökenli dü?ük maliyetli aküler ile ayr? ayr? fiyatland?rma yapmaktay?z.

UPSon DS Power serisi UPS modelleri Hastane, Okul, Fabrika, klinik, Data Center gibi yerlerde yo?un olarak kullan?lmakta olup; sanayi tip uygulamalar için de vazgeçilmez bir UPS'tir.

UPSon DS Power serisi UPS modelleri ç?k?? güç faktörleri 0,8 ve 0,9 olacak ?ekilde üretilmekte ve her iki model içinde 2 Y?l garanti ve %8 fiyat fark? ile de 3 y?l garanti verilmektedir.

Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Ürün Detayları

60 kVA UPS
80 kVA UPS
100 kVA UPS
120 kVA UPS
150 kVA UPS
160 kVA UPS
200 kVA UPS
250 kVA UPS
300 kVA UPS
400 kVA UPS
500 kVA UPS
600 kVA UPS

UPS Teknik Özellikleri

Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi