|
ACDC sagciftok Voltaj Regülatörü sagciftok Ürün Detayı

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 Statik Regülatör

AC/DC Monofaze Statik Regülatör; bünyesinde hiçbir hareketli parça içermeyen tamamen elektronik voltaj regülatörüdür.

Voltaj düzeltmesi tamamen mikroi?lemci denetiminde dijital teknolojiyle milisaniyeler mertebesinde gerçekle?tirilir. A??nacak, eskiyecek bak?m gerektirecek hiçbir parças? yoktur. ?ebekenin ilk periyodunda gerilimdeki de?i?imi hissederek bir periyod sonra voltaj? monofaze 220 VAC veya trifaze 380 VAC seviyesine getirir. Maksimum 20 milisaniye de düzeltme gerçekle?ir.

AC/DC Statik Regülatör modelleri; üretiminde özenle seçilen, ani ve yüksek ak?mlara dayan?kl? yar? iletkenler ( thyristör - IGBT ) sayesinde yüksek kalk?? ak?m? gerektiren yüklere çok h?zl? cevap vermektedir. Statik Voltaj Regülatörleri kontrol paneli üzerinden her faz? ba??ms?z olarak açma kapama özelli?ine sahiptir.

A??r? ak?m, a??r? gerilim, a??r? yük, a??r? s?cakl?k ve k?sa devre korumalar? mevcuttur....

- 5000 Volt / Saniye düzeltme h?z?,
- RISC Mikroi?lemci Kontrollü Sistem,
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon,
- Geni? Giri? Gerilim Çal??ma Aral???, 130-270 VAC
- A??r? Yük ve K?sa Devreye Kar?? Elektronik Koruma,
- 220 VAC / 380 VAC ; ±% 2,5 Regülasyon,
- Yük Seviyesi, Ç?k?? ve Giri? Gerilimlerini Gösterir Panel
- Programlanabilen Alt ve Üst S?n?r A??r? Gerilim Korumal?

AC/DC Monofaze Statik Voltaj Regülatörü

Teklif/Bilgi İstiyorum

AC/DC Monofaze Statik Regülatör    Statik Voltaj Regülatörü (Monofaze)
   Teknik Özellikleri
Giri? Voltaj? Düzeltme Aral??? 165 - 255 VAC aras?
Giri? Voltaj? Çal??ma Aral??? 130 - 270 VAC aras?
Çal??ma Frekans? 50 Hz  ± % 5
?ebeke Giri? Korumas? A??r? ak?m termik sigorta ve ani a??r? gerilim koruma
Ani Gerilim ve Darbe Koruma IEEE 587 ( 4500 A, 110 joules )
REGÜLATÖR ÇIKI?
Ç?k?? Voltaj? 220 VAC RMS ± %2,5
A??r? Yükleme 10 saniye, % 200 yükte
Düzeltme (Kontrol) H?z? ~ 500 Volt / Saniye
Toparlanma Süresi ~ 180 msan. ( 165 VAC - 255 VAC aras? de?i?imde )
Ç?k?? Korumas? K?sa devre, a??r? ak?m elektronik koruma, ayarlanan de?er üstündeki a??r? gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma
ÇALI?MA TEKN???
  RISC Mikroi?lemci kontrollü, tam otomatik, statik yar? iletkenlerden olu?an elektronik yap?, hareketli ve bak?m gerektiren parça içermez
KONTROL PANEL?
Gösterge ve Butonlar 2 x 16 karakter LCD ekran, mikro i?lemci ile menü tarama butonu, menü seçme butonu ve ayar butonu
Uyar? Mesajlar? Giri? dü?ük / Giri? yüksek, Ç?k?? dü?ük / Ç?k?? yüksek,  Yük > %100 ve a??r? ?s?
Ölçülen De?erleri ?zleme Ç?k?? gerilimi, ?ebeke gerilimi ve yük yüzdesi
Ç?k?? Tolerans Ayar? % 2.5 - % 5 aras? LCD ön panelden seçilebilir
Bekleme Süresi 1 - 10 sn. aras? LCD ön panelden seçilebilir
Ç?k?? Üst Koruma S?n?r? 230 VAC - 250 VAC aras? LCD ön panelden seçilebilir
Ç?k?? Alt Koruma S?n?r? 180 VAC - 210 VAC aras? LCD ön panelden seçilebilir
Regülasyon Voltaj? 220 VAC - 240 VAC aras? LCD ön panelden seçilebilir
Sesli Uyar? Uyar? mesajlar?nda 2 sn.'de bir, 2 k?sa " d?t ". Sesli uyar? iptal etme özelli?i LCD ön panelden seçilebilir.
GENEL
Toplam verimi > % 98 ( Tam yükte )
Mekanik by-pass Elle kumandal? " ?ebeke - Voltaj regülatörü " seçici PAKO ?ALTER
Elektriksel parazit bast?rma FCC Part 15 Class B
Koruma seviyesi / renk IP20 / RAL 7035
ÇEVRESEL
Çal??ma S?cakl??? -10 °C  / 50 °C
Ba??l Nem < % 90, DIN ( 40040 )
Çal??ma Yüksekli?i < 2000 metre
Akustik Seviye < 50 dB ( 1 metrede )
Elektriksel Standartlar EN 50091-1 ( Güvenlik )  / EN 50091 - 2 ( EMC )
HABERLE?ME (Opsiyonel)
  ?nternet ve a? üzerinden durum izleme
NOT : Yukar?da belirtilen tüm bilgiler referans te?kil etmesi amac? ile verilmi?tir. Üçüncü ki?ilere bildirmeksizin de?i?tirme hakk? sakl?d?r. ©2007 - ACDC Ltd. ?ti.

Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi