|
ACDC sagciftok Voltaj Regülatörü sagciftok Ürün Detayı

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 Monofaze Servo Regülatör

AC/DC Servo Voltaj Regülatörü; 1 kVA monofaze - 50 kVA monofaze ve 3 kVA trifaze - 1000 kVA trifaze güç aral???nda ve 150 VAC - 250 VAC giri? voltaj aral???nda standard imalat olarak ve 3000 kVA güce kadar ve 90 VAC ile 280 VAC giri? voltaj de?erlerine uygun olarak da özel imalat olarak üretilmekte, 2 y?l ve 3 y?l Garanti seçenekleri sunulmaktad?r. Servo Regülatör modelleri, elektriksel voltaj de?i?imlerini otomatik olarak sabit voltaj olarak düzenler... Elekromekanik veya pasif ve aktif kompanentler kullan?larak yap?l?r. Servo Voltaj regülatörleri i?letim an?nda gerçek ç?k?? voltaj? ile baz? iç referans voltajlar?n? kar??la?t?rma yapar. Regüle elemanlar? kontrol için birkaç çe?it yükseltici kullan?r. Negatif geri beslemeli servo kontrol döngü olu?turulur. E?er Ç?k?? Voltaj? çok dü?ükse kontrol eleman? yüksek voltaj üretmesini komuta eder. Tam tersi giri? voltaj? çok yüksekse bu sefer aksi yönde komut vererek ç?k?? voltaj?n? sabit tutar. Elektro mekanik regülatörler AC güç da??t?m hatlar?nda kullan?l?r.

Servo Regülatör Tercih Sebepleri :

- Çok geni? giri? gerilim aral???,
- Kararl? ve sürekli çal??ma,
- Güvenli ve denenmi? sistem,
- Sürekli, h?zl? ve kolay servis,
- Basit yap? ve bol yedek parça,
- Ekonomik maliyet ve ucuz servis,
- Sessiz Çal??ma,
- Yüksek verim,

  AC/DC Servo Voltaj Regülatörü çe?itli nedenlerle ?ebeke gerilimlerinde meydana gelen voltaj dü?melerinden veya voltaj yükselmelerinden dolay? ev, i?yeri, fabrika vb. yerlerdeki elektrikli ve elektronik cihazlar?m?z?n zarar görmesini önlemek yada yeterince verimli çal??abilmesini sa?lamak amac?yla üretilen elektronik voltaj düzenleyicilerdir.

Regülatör seçimi güç ölçümüne ve stabilize olma h?z?na ba?l? olarak yap?lmaktad?r. Monofaze Servo Regülatör modelleri yakla??k olarak 100 V / Sn. h?z ile, Trifaze Servo Regülatör modelleri ise yakla??k 80 V / Sn. h?z ile düzeltme yapmaktad?rlar. Daha h?zl? düzeltme gereken durumlarda mutlaka Mikroi?lemcili Servo Regülatör tercih edilmelidir. Daha da hassas olan yerlerde ise son teknoloji ürünü olan Statik Regülatör modellerimizi öneririz.
Servo Regülatör modelleri de?i?ik giri? gerilim aral?klar?nda üretilebilmektedir. Standart olarak 150 VAC - 250 VAC aral???nda üretilen Servo Regülatör modelleri iste?e göre 90 VAC - 300 VAC aral???na kadar esnetilebilmektedir.

REGÜLATÖR YAPISAL ÖZELL?KLER? :


AC/DC marka Servo Elektronik Voltaj Regülatör leri nde kullan?lan varyaklar?n sac nüveleri, yönlendirilmi? silisli sacdan imal edilmekte olup, sac ile sarg?lar?n aras?na izolasyon malzemesi olarak yüksek gerilimde kullan?lan PKB ( Cam-Elyaf kar???m? ) uygulanmaktad?r. Varyak sar?m?na HO s?n?f? emayeli bak?r tel kullan?lmaktad?r. Varyaklar, sar?m i?leminden sonra izolasyon ve sabitleme için iki kez üst üste vernik i?lemine tabii tutulmaktad?r. Varyak kömürleri özel elektrografitten imal edilmektedir.

Regülatör ün içinde yer alan bütün sigortalar, ?alterler, ölçü aletleri ve anahtarlama malzemeleri en az TSE kalite belgeli markalardan seçilmektedir.

Varyaklar?n kumandas?nda 12 VDC - SERVO motorlar kullan?lmakta ve bu motorlar kontrol kart?nda bulunan TRIAC'larla kumanda edilmektedir.

Regülatör ün giri? ve ç?k??lar?nda uygun de?erde NH b?çakl? sigortalar, Varyak ve elektronik kontrol devresinin beslemelerinde uygun de?erli W-Otomat veya cam sigortalar kullan?lmaktad?r.

Regülatör ün ar?za yapmas? durumunda veya servis ve bak?m amaçl? olarak regülatör ün devre d??? b?rak?lmas? gerekti?inde kullan?lmak üzere MANUEL BY-PASS ünitesi bulunmaktad?r.

Regülatör ün kontrol panelinde her faz için:

1-) Giri? geriliminin var oldu?unu gösteren lamba

2-) Ç?k?? gerilimlerini gösteren bir adet voltmetre ve voltmetre komutatörü.

3-) Açma - Kapama ve By-Pass ?alterleri bulunmaktad?r.

Regülatör Kullan?m Alanlar? :

- CNC Tezgahlar?
- Kesintisiz Güç Kaynaklar?
- Medikal Cihazlar
- Telekom Cihazlar?
- Otomasyon Ekipmanlar?
- Enjeksiyon Makinalar?
- Matbaa Makinalar?
- Radyo Vericileri
- Televizyon Vericileri
- Tekstil Makinalar?
- Tasar?m Makinalar?
- Elektrikli Ev Aletleri
- Klimalar
- Kuyumculuk Cihazlar?
- Teknik Cihazlar
- Yang?n Güvenlik Sistemleri
- Personel Devam Sistemleri
- Denizcilik Ekipmanlar?
- Foto?raf Bask? Makinesi
- Asansörler
- Kartl? Geçi? Sistemleri
- Laboratuvar Cihazlar?
- Di?cilik Ekipmanlar?
- Lazer Cihazlar
- Telefon Santralleri
- A?aç ??leme Makinalar?
- Motorlu Kepenkler
- Bilgisayar Sistemleri
- Ayd?nlatma Üniteleri
- Kombiler
- Ambalaj Makinalar?
- Deri ??leme Cihazlar?
- Motorlu Makinalar
- Market Ekipmanlar?
- Güvenlik sistemleri
- So?utma Sistemleri
- Is?tma Sistemleri

Teklif/Bilgi İstiyorum

   Servo Voltaj Regülatörü
   Teknik Özellikleri (Monofaze)
Giri? Voltaj Aral??? 150 - 250 VAC aras? ( Opsiyonel 120 - 230 VAC )
Giri? Frekans Aral??? 50 Hz ± % 5
REGÜLATÖR ÇIKI?
Ç?k?? Voltaj? 220 VAC
Ç?k?? Voltaj Hassasiyeti ± % 2
Ç?k?? Frekans? 50 Hz  ± %5
Verim > %97
So?utma Do?al hava sirkülasyonu
Çal??ma S?cakl??? -10 C...... +50 °C
Depolama S?cakl??? -20 C...... +70 °C
Çal??ma Yüksekli?i 0 - 2500 m.
Koruma IP 20
Ba??l Nem %95 Yo?unla?mayan  ( DIN 40040 )
NOT : Yukar?da belirtilen tüm bilgiler referans te?kil etmesi amac? ile verilmi?tir. Üçüncü ki?ilere bildirmeksizin de?i?tirme hakk? sakl?d?r. ©2007 - ACDC Ltd. ?ti.

Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi