|
ACDC Voltaj Regülatörü Ürün Detayı

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 Mikroi?lemci Kontrollü Servo Regülatör

AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörü; RISC Mikroi?lemcili yar?iletken tip ak?ll? cihazlard?r. Bu nedenle sabit voltaj gerektiren hassas elektronik cihazlarda %100 güvenle, sorunsuz kullan?l?r. AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörleri gerçek RMS de?er ( True RMS Effective Value ) temeline dayal? ölçüm tekni?i ile çal???r. Böylece giri? ?ebeke voltaj? ani de?i?imlerinden ve dalga ?ekli bozukluklar?ndan etkilenmeden her zaman çok h?zl? düzeltme ile sabit ( 220 VAC , ± %1 ) ç?k?? gerilim hassasiyeti ile rahatl?kla çal??abilir...

- Gerçek RMS De?er Ölçümü
- RISC Mikroi?lemci Kontrollü Sistem
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon
- Geni? Giri? Gerilim Çal??ma Aral???, 120-265 VAC
- A??r? Yük ve K?sa Devreye Kar?? Elektronik Koruma
- 220 VAC ; ±% 1 Regülasyon, 200V /Sn. Düzeltme H?z?
- Yük Seviyesi, Ç?k?? ve Giri? Gerilimlerini Gösterir Panel
- Programlanabilen Alt ve Üst S?n?r A??r? Gerilim Korumal?

AC/DC Mikroi?lemcili Voltaj Regülatörü
Baz? Kullan?m Yerleri


- Hastane, klinik, ameliyathane ve sa?l?k ocaklar?
- Fabrika elektriksel tesisleri, CNC Tezgahlar?,
- Okul, Dershane, Laboratuvar vs.
- Askeriye, k??la, karakol ve karargahlar
- Radyo-TV Verici istasyonlar?, radyo - TV yay?n merkezi
- Bilgisayar, Server, Printer, Fotokopi Makinas? vs.
- Kesintisiz Güç Kayna?? ( UPS ) ve Redresörler
- Is?tma ve so?utma sistemleri, klima, kombi,
- Fabrika Otomasyonu, Hastane Otomasyonu,
- Telekom Sistemleri ve Haberle?me Cihazlar?
- Endüksiyon Is?tma Sistemleri
- Elektrikli dokuma, nak??, iplik vs. tekstil makinalar?
- Her türlü Elektrikli Ev Cihazlar?
- Sanayi Tip Çama??r Makinas?, Buzdolab?,
- Matbaa makinas?, hassas elektronik dizgi makinalar?,

Teklif/Bilgi İstiyorum

 
   Mikroi?lemci Kontrollü Voltaj Regülatörü
   Teknik Özellikleri ( Trifaze )
Giri? Voltaj? Düzeltme Aral??? 285 - 440 VAC aras?
Giri? Voltaj? Çal??ma Aral??? 210 - 475 VAC aras?
Çal??ma Frekans? 50 Hz ± % 5
?ebeke Giri? Korumas? Aşırı akım termik sigorta ve ani aşırı gerilim koruma.
Ani Gerilim ve Darbe Koruma IEEE 587 (4500 A, 110 joules)
 REGÜLATÖR ÇIKI?
Ç?k?? Voltaj? 380 VAC RMS ± %1
A??r? Yükleme 10 saniye, % 200 yükte
Düzeltme (Kontrol) H?z? ~200 Volt/ Saniye
Toparlanma Süresi ~500 msan. (165 VAC -255 VAC aras? de?i?imde)
Çal??ma Tekni?i RISC mikroi?lemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Ç?k?? Korumas? Kısa devre , aşırı akım elektronik koruma , ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma.
 KONTROL PANEL?
Gösterge ve Butonlar True RMS say?sal Voltmetre, mikroi?lemci ile buton arama, sesli uyar? reset butonu
Uyar? Mesajlar? ?ebeke yüksek / dü?ük, ç?k?? ar?za ve a??r? yük ???kl? uyar?lar?
Ölçülen De?erleri ?zleme 3 ayr? pencerede; ç?k??, ?ebeke gerilimi ve yük yüzdesi
Ç?k?? Tolerans Ayar? % 1.5, % 2.5, % 3.5 ve % 5 olarak DIP SWITCH ile seçilebilir.
Ç?k?? Gecikme Süresi Ayar? 1 sn., 2.5 sn., 5sn. ve 10 sn. olarak DIP SWITCH ile seçilebilir.
Ç?k?? Üst S?n?r Kesme Ayar? 240 VAC, 245 VAC, 255 VAC ve 265 VAC olarak DIP SWITCH ile seçilebilir.
Ç?k?? Alt S?n?r Kesme Ayar? 170 V, 180 V, 190 V ve 200 V olarak DIP SWITCH ile seçilebilir.
 GENEL
Toplam Verimi > % 98 (Tam Yükle)
Mekanik By-Pass Elle kumandalı "Şebeke - Voltaj regülatörü" seçici PAKO ŞALTER
Elektriksel Parazit Bast?rma FCC Part 15 Class B
Koruma Seviyesi / Renk IP20 / RAL 7035
 ÇEVRESEL
Çal??ma S?cakl??? 0 °C  / 40 °C
Ba??l Nem % 90 en fazla DIN (40040)
Çal??ma Yüksekli?i 2000 metre en fazla
Akustik Seviye < 50 dB
Elektriksel Standartlar EN 50091-1 (Güvenlik) / EN 50091 - 2 (EMC)
Not: Yukar?da belirtilen tüm bilgiler referans te?kil etmesi amac? ile verilmi?tir. Üçüncü ki?ilere bildirmeksizin de?i?tirme hakk? sakl?d?r. ©2007
AC/DC Elektronik Sistemler Dan??manl?k San. ve Tic. Ltd. ?ti.

Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi